Šest hypotečních bank, které působí na českém trhu, poskytlo do konce dubna klientům 16.719 hypotečních úvěrů. Celkový objem úvěrů činil 32,86 miliardy korun. Z celkového počtu bylo 15.466 úvěrů v objemu 20,774 miliardy korun určeno na bytové účely. Nejvíce úvěrů poskytla Českomoravská hypoteční banka (ČMHB, 7644 smluv). Následovaly Česká spořitelna (4175 smluv), Komerční banka (4035 úvěrů), HypoVereinsbank (752 úvěrů) a banky, které zahájily hypoteční obchody v průběhu loňského roku, tedy Bank Austria Creditanstalt Czech Republic (46 smluv) a Československá obchodní banka (67 smluv). ČMHB měla také nejvyšší objem poskytnutých prostředků (9,876 miliardy korun). Následovaly HypoVereinsbank (8,133 miliardy korun), KB (7,67 miliardy korun) a ČS (6,634 miliardy korun). Creditanstalt poskytl na úvěrech 363 miliónů korun a ČSOB 193 miliónů korun. ČMHB dosáhla průměrné výše úvěru 1,291 miliónu korun, Creditanstalt měl průměr 7,893 miliónu korun, HypoVereinsbank 10,815 miliónu, KB 1,901 miliónu, ČS 1,589 miliónu a ČSOB 2,878 miliónu korun. Průměrná výše hypotečního úvěru v ČR je 1,965 miliónu korun, přitom průměrný úvěr na bytové účely činí 1,343 miliónu korun. Hypoteční banky v ČR dosud emitovaly hypoteční zástavní listy za 8,7 miliardy korun. Hypoteční zástavní listy slouží jako levný zdroj získávání prostředků na financování hypoték. Zbývající hypoteční úvěry banky financují z prostředků, které získávají na trhu. Do konce roku 1998 hypoteční ústavy poskytly 15.300 úvěrů v objemu 29,2 miliardy korun. Do konce roku 1997 to bylo 10.280 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 18,335 miliardy korun.