Dávno minuly časy, kdy jste si v nabídce hypotečních bank mohli zvolit buď jednoletou nebo pětiletou fixaci úrokové sazby. Dnes je paleta možností daleko širší – už pět z devíti hypotečních bank vám nyní může stejnou výši úrokové sazby garantovat po dobu deseti let, dvě z nich pak dokonce nabízejí až patnáctileté období fixace. Nabídka hypotečních úvěrů nám začíná pěkně košatět. Hypotéky se konečně dostaly do obecného povědomí většiny lidí, v českém prostředí se pěkně usadily a zabydlely a banky si tak mohou dovolit začít své produkty různě vylepšovat a zdokonalovat. Zatímco dříve každá banka nabízela prakticky jen jeden produkt, dnes klient může v rámci jedné bankovní nabídky volit z více různých variant. Přesně v tomto duchu nedávno postupovaly Raiffeisenbank a Živnostenská banka, když rozšířily nabídky svých hypotečních úvěrů o možnost volby delší fixační doby úrokové sazby, než bylo dosud standardních pět let. Živnostenská banka byla ve svém rozhodování skromnější, neboť ke své stávající nabídce doby fixace na 1 rok, 3 roky a 5 let „pouze“ doplnila možnost zafixování úrokové sazby na dobu 10 let. Raiffeisenbank se odhodlala k radikálnějšímu kroku, a tak u ní dnes můžete dostat nejen úrokovou sazbu garantovanou po dobu 1 roku či 5 let, ale nově i po dobu 3, 10 a dokonce 15 let. Tímto rozhodnutím se Raiffeisenbank připojila k dosud ojedinělé nabídce HVB Bank, která u hypotéky Majordomus svým klientům poskytuje fixaci úroku na libovolnou dobu od 1 roku do 15 let. Kromě HVB Bank již dříve nabízely delší než pětileté období fixace úrokové sazby Česká spořitelna a Komerční banka.

Hypoteční banky nabízející delší než pětiletou dobu fixace úrokové sazby
BankaDoba fixace v letech
Česká spořitelna1, 5 nebo 10
HVB Bank1 až 15
Komerční banka1 až 10
Raiffeisenbank1, 3, 5, 10 nebo 15
Živnostenská banka1, 3, 5 nebo 10
Zdroj:banky
Výhody dlouhodobé úrokové sazby spočívají především v jistotě, že po celou vámi zvolenou dobu budete splácet přesně stejnou splátku jako na začátku. Pokud tedy banka řekne, že vám půjčí jeden milion korun na 20 let při úrokové sazbě 6,5 % zafixované na dobu 15 let, znamená to, že budete celých 15 let, měsíc co měsíc, do banky posílat přesně stejnou sumu - přibližně 7.500 Kč. Teprve po patnácti letech dojde ke změně vaší úrokové sazby – podle toho, jakým směrem se trh ubíral a „za kolik“ banka poskytuje hypotéky aktuálně. Jestliže úrokové sazby obecně poklesly, nabídnou vám pravděpodobně sazbu nižší, jestliže vzrostly, budete muset zbývajících pět let platit více. Dlouhodobá fixace se tedy vyplatí ve chvíli, kdy očekáváte, že současné úrokové sazby již dále klesat nebudou a mohou se naopak začít zvyšovat. Z tohoto důvodu je lepší získat aktuální nízkou sazbu na co nejdelší dobu. Ovšem v situaci, kdy spoléháte na to, že by se současné sazby mohly dlouhodobě pohybovat na přibližně stejných úrovních nebo by případně mohly ještě klesnout, vyplatí se využít kratší doby fixace. Dlouhodobá fixace má totiž jednu velkou nevýhodu - velmi omezuje možnost předčasného splacení úvěru. Na mimořádnou splátku části nebo celé hypotéky (bez sankcí) máte totiž ve většině případů právo pouze v období změny úrokové sazby. Při roční fixaci úroků tedy můžete na účet „něco navíc“ vložit každoročně, při pětileté každých pět let a při patnáctileté pouze jednou za patnáct let. Zároveň si při delší fixaci úrokové sazby zbytečně uzavíráte cestu ke změně finančního ústavu. Přestože to u nás ještě není tak docela zvykem, v západních zemích je běžné, že klient změní kvůli momentálně výhodnějším podmínkám banku třeba několikrát během doby splatnosti. A to se opět většinou děje v období změny úrokové sazby. Neméně podstatné je, že k dlouhodobé fixaci se většinou váží i vyšší úroky. Nenechte se proto zmást současnou nízkou hladinou sazeb, kdy většina bank nabízí hypotéky už někde od hranice 4 % za rok. Pokud budete mít zájem o sazbu garantovanou třeba na deset let, její minimální možná hodnota se vyhoupne až někam k 5 nebo 6 %, což znamená, že nejste-li perfektně bonitní, můžete dostat hypotéku klidně za 6,5 či 7 %. A to už zase tak ohromující není.
Banka - typ úvěru
Doba fixace / úroková sazba
1 rok
5 let
10 let
15 let
ČS - Standard
od 3,9 %
od 4,7 %
od 5,4 %
-
ČS - Top Bydlení
-
4,6 %
-
-
ČS - Bonus
-
od 5,6 %
-
-
ČMHB - Standard
od 5,8 %
od 4,8 %
-
-
ČMHB - Progres
-