Jestliže jste se s příchodem jara rozhodli, že si už konečně budete muset najít vlastní, větší, lepší nebo prostě jiné bydlení, nebo se chystáte pustit do náročnějších oprav nebo přestaveb, máte možnost využít některé ze zajímavých novinek hypotečních bank. Jak jsme psali v předchozím článku Hypoteční jaro ve velkém stylu, hypoteční banky se do lákání nových klientů pořádně obuly a některé z nich razantně snížily úrokové sazby při nízkých fixacích. Objevily se ale i další nabídky, jejichž přehled vám přinášíme nyní. Slevy z poplatků Je velmi dobře známo, že poplatky spojené s hypotékami vůbec nejsou zanedbatelné a v konečných součtech se většinou vyšplhají do desetitisíců. Nejprve musíte zaplatit za zpracování žádosti o úvěr, potom za odhady, posudky a potvrzení a po celou dobu splácení úvěru většinou platíte za vedení účtu. Padesátiprocentní sleva z poplatku za uzavření úvěru, se kterou přišla HVB Bank, může být tedy docela příjemná. Dostanete ji v případě, že v období od 23. 2. do 23. 4. 2004 podáte žádost o úvěr na minimální částku 800.000 Kč, určený na investici do vlastního bydlení. Ušetřit tak můžete docela zajímavou částku, neboť tento poplatek činí v nezměněné výši 1 % z výše úvěru a podle vyjádření Jiřího Doubravského, ředitele odboru Financování nemovitostí HVB, se v současné době pohybuje v rozmezí od 10.000 do 25.000 Kč. Výhodou také je, že u HVB standardně neplatíte žádné poplatky za vedení účtu. Pro získání slevy musíte splnit ještě jednu podmínku, a to podepsat úvěrovou smlouvu nejpozději do 14. 5. 2004. Nemusíte se bát, že by banka schválně prodlužovala dobu schvalování úvěru, aby vám nakonec slevu poskytnout nemusela. V rámci této akce totiž zároveň garantuje, že o přidělení úvěru rozhodne nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení kompletní dokumentace. A pokud se tak nestane, nebudete muset platit dokonce vůbec žádný poplatek za zpracování úvěru. Jestliže vás ovšem tato nabídka zaujala, nenechávejte ve vlastním zájmu všechno na poslední chvíli – sehnání kompletní dokumentace k hypotéce není žádná legrace a nějakou dobu vám to určitě zabere. Jiný druh slev začala poskytovat ke své nové hypotéce ČSOB (o hypotéce se dovíte více v článku Nová hypotéka od ČSOB). V případě, že zároveň s hypotékou uzavřete pojištění staveb nebo pojištění domácnosti u ČSOB pojišťovny, dostanete slevu z pojistného a navíc také můžete získat zvýhodněnou úrokovou sazbu u hypotéky. Princip je následující: pokud uzavřete pouze jeden druh pojištění, získáte slevu 5 % z daného pojistného. Jestliže však uzavřete zároveň oba druhy pojištění, získáte slevu 10 % z pojistného u pojištění staveb, 5 % slevu z pojistného u pojištění domácnosti a zároveň budete mít nárok na sníženou sazbu u hypotečního úvěru o 0,1 %. Širší možnosti fixace O tom, že banky nabízejí stále bohatší škálu fixačních období úroků, jsme psali již např. v článku Hypoteční banky rozšiřují možnosti fixace úrokových sazeb. Klienti dnes projevují zvýšený zájem o kratší (např. jednoleté nebo tříleté), ale také naopak o delší (např. deseti nebo patnáctileté) fixační lhůty. Zatím poslední bankou, která obohatila svou nabídku o další možnosti, je Českomoravská hypoteční banka. V současné době nabízí kromě tradiční jednoleté a pětileté fixace také fixaci tříletou, desetiletou a patnáctiletou, přičemž u standardního hypotečního úvěru činí minimální úroková sazba při fixaci na 1 rok 4,2 % (u sazby navázané na sazbu mazibankovního trhu PRIBOR 3,9 %), při fixaci na 3 roky 4,3 %, při 5 letech 4,8 %, při 10 letech 5,55 % a při 15 letech 5,7 %. Jedinou bankou, která dosud nabízí pouze dvě základní možnosti fixace – buď na 1 rok nebo na 5 let, je v současné době GE Capital Bank. Wüstenrot a eBanka nabízejí kromě těchto dvou možností ještě fixaci na 2, resp. 3 roky. Ostatní banky jsou schopné úroky zafixovat také na delší dobu – buď maximálně na 10 let (jako Česká spořitelna či Živnostenská banka) nebo na 15 let (jako Raiffeisenbank, ČSOB a nyní i ČMHB). Nejširší možnosti fixace u nás nabízí HVB Bank (na jakoukoliv dobu od 1 roku do 15 let) a Komerční banka (na jakoukoliv dobu od 1 roku do 10 let). Americká hypotéka Problematikou účelových nebo neúčelových spotřebitelských úvěrů jištěných nemovitostí, tzv. amerických hypoték, jsme se na našem serveru již také zabývali (viz např. článek Družstevní byt na hypotéku). Podobné úvěry „na nemovitost“ dnes poskytuje většina bank, jednotlivé nabídky se liší zejména výší úrokové sazby, dobou splatnosti a tím, jestli se svými parametry blíží spíše hypotéce nebo naopak spotřebitelskému úvěru. V březnu přišla s novým typem tohoto úvěru Živnostenská banka. Jedná se o dlouhodobý neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí, se splatností 5 až 20 let a s možnostmi fixace úrokové sazby na 1, 3, 5 a 10 let (mimořádné splátky jsou možné jako u většiny hypoték pouze v období změny úrokové sazby). Tento úvěr je poskytován minimálně od částky 800.000 Kč a jeho maximální výše je ohraničena 60 % ceny zastavené nemovitosti (určené k bydlení) a částkou 5 milionů Kč. Za těchto podmínek bude k úvěru nabízena úroková sazba od 6,9 %. Získané peníze mohou být použity na cokoliv – od nákupu dražšího spotřebního zboží až po investici do podnikání. Podobný úvěr dnes nabízí také např. Raiffeisenbank. Její úvěr Univerzál můžete použít buď na bytové potřeby (úroková sazba od 5,5 % do 7,9 %, poskytován od 100.000 Kč do 5 mil. Kč a 50 % ceny zástavní nemovitosti) nebo neúčelově (v tomto případě však může být poskytnut pouze do 30 % ceny nemovitosti a maximální částky 2 mil. Kč, s úrokem od 7 % do 8,4 %). Další úvěry tohoto druhu můžete hledat např. u GE Capital Bank (včetně úvěru na družstevní byt), HVB (úvěr Speciál), Komerční banky, České spořitelny, ČSOB a dalších. Hypotéka pro zemědělce Jestliže se už několik let snažíte hospodařit na pronajaté půdě a nyní byste konečně chtěli tento kus země získat do vlastnictví, máte možnost využít dotovaných hypotečních úvěrů určených pro právnické osoby i samostatně podnikající zemědělce-fyzické osoby, které začaly nedávno nabízet GE Capital Bank a Komerční banka. Oba jsou poskytovány na základě zástavy kupované půdy a mohou dosáhnout až 90 % kupní ceny. K těmto úvěrům bude poskytována úroková dotace Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) v rámci programu Půda, ovšem vzhledem k tomu, že úroková sazba bude určována u obou bank individuálně, nelze její přesnou výši předem obecně určit. GE Capital Bank pouze specifikuje, že minimální reálná klientova sazba bude 1 %, Komerční banka zase říká, že její nedotovaný úrok se bude odvíjet od hranice 5 %. Nutno dodat, že tento úvěr je určený skutečně pouze pro rolníky, kteří již na daném pozemku nějakou dobu hospodařili a této činnosti se nehodlají v budoucnu vzdát.