Hypoteční makléřství je v České republice poměrně novou a v současnosti dynamicky se rozvíjející službou. Jednoduše řečeno, jde o zprostředkování hypotéky pro klienta. V poslední době se díky poměrně nízké úrokové míře otevřela možnost získat hypotéku pro značně široký okruh zákazníků, a každoročně tak v České republice roste počet lidí, kteří využívají hypotečního financování při koupi nemovitosti a právě pro ně jsou určeny služby hypotečního makléře. Přehled, úspora času a hypotéka šitá na míru Hypoteční banky se pochopitelně snaží využít zvýšené poptávky a předhánějí se v nabídkách co nejnižší úrokové sazby. Vše ovšem není tak snadné jako v reklamních spotech. Získat přehled o reálné situaci na trhu hypoték není pro jednotlivce právě jednoduché. Nejen k tomu je zde pro klienta hypoteční makléř, který umí v konkrétním případě vybrat ten nejvýhodnější produkt. Neméně důležitou součástí jeho práce je usnadnit klientovi tento produkt získat. Po zevrubnějším prostudování podmínek získání hypotéky vyjde totiž vždy najevo nejen to, že nabídka není tak výhodná, jak se zprvu zdála, ale rovněž to, že cesta k vysněné hypotéce skrývá mnohá úskalí. Položme si dvě základní otázky. Proč není hypotéka tak výhodná, jak se jeví v reklamě? Zde je nutné si uvědomit, že se jedná o dlouhodobou záležitost. Hypotéka se jednoduše nesplácí jeden či tři roky. A právě pouze na takto krátké období poskytují hypoteční banky onen neuvěřitelně nízký úrok. Poté je celý zbývající dluh přepočítán standardní úrokovou sazbou, která je často více než dvojnásobná. Jaké překážky klienta při žádosti o hypotéku čekají? Protože právní prostředí v České republice neposkytuje bankám dle jejich soudu dostatečné záruky, chce banka tyto záruky od svých zákazníků. Ti musí prokazovat příjmy za určité období, oznamovat bance změny, které by mohly ovlivnit jejich bonitu, a sdělit mnoho dalších informací, na základě kterých se pak banka rozhodne, zda hypoteční úvěr poskytne či ne. Zákazník zde může často zažít nepříjemné překvapení.

Profesionální hypoteční makléř šetří klientům čas, který by jinak museli vynaložit obcházením jednotlivých bankovních domů. Během jediné schůzky svému klientovi doporučí nejvýhodnější bankovní produkt a zároveň identifikuje možné problémy v procesu schvalování žádosti o hypoteční úvěr. Bere zde v potaz konkrétní investiční záměr a rovněž specifika každého svého zákazníka. Kromě nezbytných zkušeností a znalostí musí hypoteční makléř mít možnost dát klientovi vybrat z co nejširší nabídky, což je možné jen v případě, že má smluvně zajištěnou spolupráci s většinou hypotečních bank (ideálně se všemi). Splňuje-li všechny tyto podmínky, je vždy schopen vyřešit konkrétní případ v poměrně krátkém čase co nejefektivněji.

Hypoteční makléř zná díky svým zkušenostem modely řešení různých typů případů. Samozřejmě je ale připraven nacházet východisko pro své klienty i v situacích značně nestandardních. Hypoteční makléř je vždy na straně svého klienta, neboť na úspěšně vyřešeném úvěrovém případu je finančně zainteresován. Co vše může hypoteční makléř klientovi nabídnout? Kromě kompletní nabídky hypoték na trhu zná kvalitní hypoteční makléř i specifika procesu schvalování hypoték v jednotlivých bankách. Na základě informací získaných od klienta je schopen rozpoznat potenciální komplikace již před oficiálním podáním žádosti. V této fázi může ještě učinit doporučení a opatření, která riziko odmítnutí hypotéky sníží na minimum. Velkou výhodou využití služeb hypotečního makléře je fakt, že makléř je prostředníkem mezi klientem a bankovním domem, a tudíž, na rozdíl od banky, klientovi nenutí určitý druh produktu jen proto, že žádný jiný ve své nabídce nemá. Dalším plusem je fakt, že makléř je v každodenním kontaktu s bankou, a proto může snadno dohlížet na hladký průběh celého procesu schvalování žádosti o úvěr. Rovněž je vybaven veškerými potřebnými formuláři. Poté, co společně se svým klientem vyplní nezbytné podklady pro žádost o úvěr, předá je bance a sleduje následný proces schvalování. Případné nejasnosti, které mohou vzniknout v jeho průběhu, je často schopen sám odstranit a problémy vyřešit bez přímé účasti klienta. Ten se v ideálním případě pouze dostaví k podpisu úvěrové smlouvy do zvoleného bankovního domu. Vše ostatní řeší hypoteční makléř dle instrukcí klienta sám nebo ve spolupráci s ním. Ke komplexnosti služeb hypotečního makléře přispívá i skutečnost, že někteří z nich spolupracují také s developery bytových projektů. V takovémto případě je zaručena nejvyšší možná koordinovanost celého procesu financování: proces schvalování úvěrů se zde počítá řádově ve dnech, nikoliv v týdnech. Klient se může rovněž rozhodnout využít určitých nadstandardních služeb, které často hypoteční makléři nabízejí. Kromě služeb právníků a odhadců se jedná například o vyřízení hypotéky na základě plné moci. V tomto případě zastupuje hypoteční makléř svého klienta na různých úřadech, na katastru nemovitostí apod. Výběr hypotečního makléře Aby zákazníkovi mohl nabídnout co nejširší výběr, musí skutečně dobrý hypoteční makléř spolupracovat s co nejvíce hypotečními bankami na trhu. Toto může jen ztěží zajistit hypoteční makléř – jednotlivec, neboť zde je zapotřebí profesionálního zázemí a sehraného, kvalifikovaného a pravidelně školeného týmu. V oblasti finančních služeb působí společnosti, které se zabývají výhradně hypotečním makléřstvím. Často mají i několik desítek zaměstnanců, přičemž činnost jejich hypotečních makléřů zkvalitňuje a usnadňuje tým specializovaných profesionálů. Takovéto společnosti mají smluvně zajištěnou spolupráci s jednotlivými bankovními domy a na hypotečním trhu se umějí snadno pohybovat. Díky kvalitním školením a týmové práci mají jejich hypoteční makléři ty nejlepší předpoklady k uspokojení klientů a dokáží pohotově řešit vznikající problémy. Nezanedbatelný je i fakt, že díky vysokému obratu hypotečních úvěrů často dokáží svému klientovi zajistit výhodnější úrokovou sazbu, než by klient získal při individuální žádosti ve stejné bance. Reference na hypoteční makléře lze získat také od renomovaných realitních kanceláří, které často spolupracují s kvalitními a ověřenými hypotečními makléři. Využít doporučení realitní kanceláře na služby hypotečního makléře při financování koupě nemovitosti může být často velmi přínosné. Kolik stojí služby hypotečního makléře? Poradenské služby hypotečního makléře jsou zpravidla zcela zdarma, protože makléř svou provizi získává od banky. V případě, že se klient rozhodne pro výše zmíněné nadstandardní služby (např. zajištění znaleckých posudků, zastupování na základě plné moci na úřadech apod.), musí náklady s tímto spojené uhradit sám. U velkých firem zabývajících se hypotečním makléřstvím nebývá pravda to, že by klientovi byl vnucen hypoteční produkt od banky, se kterou má hypoteční makléř nasmlouvanou nejvyšší provizi. Velký a profesionální hypoteční makléř si nikdy nedovolí protěžovat jednu banku z důvodu vyšší provize, neboť pro takovouto velkou společnost je podstatná právě prestižní možnost prezentovat celou širokou nabídku hypotečního trhu. -Ing. Daniel Horák-