Hypotéka

Je dlouhodobý úvěr vždy zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Využívá se nejčastěji k financování (koupi, stavbě, rekonstrukci, refinancování) nemovitostí - to je účelová hypotéka.

Americká hypotéka se může naopak použít na financování čehokoliv, nejen nemovitosti - tou však vždy musíte ručit. Splatnost hypotečního úvěru bývá dlouhodobá, například až 30 let. Nemovitost je vždy předmětem zástavního práva, které se zřizuje ve prospěch finančního ústavu, který hypotéku poskytuje.

Hypotéka bez prokázání příjmu

Dostupnější, ale dražší. Dnes už se rozhodně banky v nabízení tohoto produktu nepředbíhají. Naopak - omezují jej a zpřísňují podmínky. Nechcete-li zveřejnit své příjmy, dost si připlatíte.

Zástavní právo

Právo banky k zástavě (nemovitosti - domu či pozemku atd.) se zapisuje do katastru nemovitostí. Zástavní právo vázne na nemovitosti, věřitel (banka) tak při případném nesplácení splátek uspokojí své pohledávky z prodeje zastavené nemovitosti. Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna. Pokud nezaplatíte opakovaně pojistku zastavené nemovitosti, pojišťovna tuto skutečnost nahlásí bance, u které máte hypoteční úvěr - a ta vás k okamžité platbě pojistky sama vyzve.

Fixace

Výše úrokové sazby je fixována - nemůže se tedy zvýšit po nějakou dobu. Vybrat si můžeme jeden až pět roků.

Konec fixačního období

Na konci fixačního období můžeme hypotéku refinancovat, splatit mimořádnou splátku nebo hypotéku doplatit. Zhruba měsíc před vypršením fixačního období vám banka pošle výši úroku na další období. Opět si můžete hypotéku zafixovat na rok nebo déle. Pokud se vám podmínky nelíbí, vyjednávejte nebo uvažujte o refinancování.

Jistina

Výše úvěru. Celková částka, kterou nám banka půjčila (bez navýšení neboli bez úroků).

Anuita

Anuita je celková měsíční splátka, skládá se ze dvou položek - z jistiny a z úroku. Anuitní splátka například ve výši 7.000 korun se může skládat z jistiny 4.000 korun a úroku 3.000 korun - tyto položky se v průběhu splácení mění, mění se jejich poměr v rámci celkové částky.

Fixace úrokové sazby

Období, po které se úroková sazba nemění a splátka úvěru zůstává stejná. Kratší fixace nabízí nižší úrokové sazby, možnost po roce nebo dvou splatit část nebo celý úvěr. Delší fixace je dražší, ale zato umožňuje plánování rodinných výdajů, déle zajišťuje neměnnost podmínek při možných pohybech úrokových sazeb vzhůru.

Odpis úroků od daňového základu

Úrok si odečítáte každoročně z daňového základu. Banka vám začátkem každého roku zašle součet úroků, celkovou částku k odepsání od daní, kterou jste předchozího roku zaplatili. Podle nynější zákonné normy si můžete odečítat úroky po prvním refinancování, po druhém už ale nikoliv.

Refinancování

Splacení stávajícího hypotečního úvěru jinou bankou, u níž si požádáte o hypoteční úvěr za lepších podmínek. To může být nižší sazba nebo možnost roztáhnout splácení na delší období. Refinancovat lez i jindy než při překlopení úrokové sazby, ale vyjde to draho, a tak je radno k tomuto kroku přikročit, jen pokud je to opravdu nutné.

Úvěrový registr

Databáze zahrnující informace o tom, jak splácejí své závazky klienti bank i nebankovních a leasingových společností. Registr je základní pomůckou pro banky při zjišťování platební historie potenciálního klienta. Banka tak zjistí vše o vaší platební morálce, zadluženosti, případně předluženosti. Klientům s dobrou platební morálkou jsou nabízeny lepší podmínky, zájemcům o úvěry se záznamy v registru banka většinou odmítne půjčit, případně za horších podmínek a nižší sumu.

-ag-Foto: www.profimedia.cz