Cena nemovitosti a výše hypotéky, o kterou žádáte?

Rok 2017 byl známý nízkými úrokovými sazbami u hypoték a postupným růstem cen nemovitostí. V této době ČNB zavedla doporučení pro ostatní banky – ty měly začít při schvalování žádostí o hypotéky dohlížet na ukazatel LTV (loan to value). Ten vyjadřuje poměr mezi výší hypotéky a hodnotou zastavované nemovitosti.

To znamená, že by měl být objem hypotéky nižší než hodnota nemovitosti. Jednoduše řečeno, lidé nemohli hradit celou cenu nemovitosti hypotékou, museli přijít s vlastními penězi, což není vzhledem k cenám nemovitostí málo.

Zatímco dříve bylo nutné mít našetřeno 10 procent z hodnoty nemovitosti (u domu za 5 milionů to bylo 500 tisíc), v současnosti si můžete půjčit jen na 80 procent z hodnoty nemovitosti. Pokud však patříte k osobám mladším 36 let, stále pro vás platí LTV ve výši 90 procent. Rozhodně však neplatí, že na sebe vezme hypotéku mladší člen domácnosti na byt někoho staršího.

Výše vašich příjmů

Při posuzování žádosti o hypotéku se posuzuje také výše příjmů – zde od roku 2018 slouží ukazatel DSTI, který výši vašich příjmů specifikuje blíže. Na splátku hypotečního úvěru nemůže „padnout“ více než 45 procent čistého měsíčního příjmu. U osob mladších 36 let je opět úleva – splátka nemůže přesáhnout 50 procent vaší mzdy.

Výše vašeho zadlužení

Dalším ukazatelem z roku 2018 je DTI – ten určuje kompletní zadluženost žadatele o hypotéku. Kromě výše hypotéky se zohlední také všechny další půjčky, které splácíte. Celkový dluh žadatele se vyjadřuje v násobcích čistého ročního příjmu. Objem celkového dluhu žadatele nemůže být vyšší než 8,5 ročních čistých příjmů. I zde je výjimka pro žadatele mladší 36 let (zde může jít o výši 9,5 ročních příjmů).

Ke změnám došlo na začátku letošního dubna.

Zdroj: finance.cz, penize.cz