Jaká byla hypotéka v roce 2003? Jaká je a bude v roce letošním? Dočkáme se opět státní podpory? Jací by měli být hypoteční makléři, aby nám byli dobrými rádci? Na tyto a spoustu dalších zajímavých věcí dotýkajících se situace na trhu hypoték jsme se zeptali pana Ing. Milana Ročka, ředitele společnosti Hyposervis, s. r. o., která se specializuje na zprostředkovatelství hypotečních úvěrů. Pokud byste měl porovnat hypotéku roku 2003 a 2004, v čem je hypotéka 2004 jiná, v čem lepší, horší, jakými změnami prošla a jaké změny lze dále očekávat? Rok 2003 byl příznačný zvýšeným konkurenčním tlakem hypotečních bank. Úroková míra hypotečních úvěrů tak dosáhla svého dna, čímž byl završen trend plynulého poklesu úrokových sazeb, který započal v roce 1997. Budeme-li proto porovnávat úrokové sazby hypotečních úvěrů během léta 2003 a úrokové sazby prvního čtvrtletí roku 2004, rozdíl bude zhruba 0,3 až 0,4 %. Bankovní experti se vesměs shodují v tom, že úroková sazba hypotečních úvěrů bude i nadále pomalu stoupat. Naproti tomu je v letošním roce nabídka hypotečních produktů bohatší, a navíc rozšířená o bezúčelové hypotéky (tzv. americké hypotéky) a další doplňkové úvěry. Americká hypotéka znamená pro letošní rok zásadní změnu, neboť zatímco v roce 2003 bylo možno hypotékou financovat pouze investiční záměry spojené s bydlením, letos nám americký typ hypotéky dovoluje využít získané finanční prostředky i k jiným účelům. Tento posun nastal díky novele zákona o dluhopisech, který nově hypotéku definuje jako titul ke zřízení zástavního práva k nemovitosti. V praxi to znamená, že klient dá do zástavy nemovitost, oproti které získá finanční prostředky, které lze jakkoliv využít. Tuto změnu vítají především zájemci o družstevní byty, kdy tak mohou dát do zástavy například chatu či chalupu a následně financovat získanými prostředky družstevní byt. Žadatelé o hypotéku rovněž velmi pozitivně vnímají lepší přístup hypotečních bank a hypotečních makléřů. V rámci již zmíněného konkurenčního tlaku byli všichni poskytovatelé hypoték nuceni zlepšovat kvalitu služeb, aby tak přilákali co nejvíce zákazníků. V posledních třech letech se zájem o hypotéku, jako vhodnou formu financování bydlení, výrazně zvýšil. Jistou zásluhu na tom jistě měly faktory jako zvýšená poptávka po vlastním bydlení způsobená očekávaným vstupem do EU, pokles úrokových sazeb a v neposlední řadě i státní podpora, která však byla začátkem tohoto roku pozastavena. Jaký vývoj lze očekávat zde, budou úrokové sazby stále tak nízké, budeme moci počítat s obnovením státní podpory? Jak jsem již zmínil v předcházející odpovědi, úrokové sazby budou v letošním roce s největší pravděpodobností mírně růst. Co se týče státní podpory, tak jednou formou takovéto podpory je odpočet úroků z hypotečního úvěru od základu daně. Tato možnost zůstává i nadále v platnosti. Troufám si říci, že pro většinu klientů je tato varianta zajímavější než přímá státní podpora, neboť její vliv na přímé náklady spojené s hypotékou je přirozeně vyšší. Řadu oblastí vstup země do EU ovlivní, a to ať již pozitivně, tak i negativně. Jak se tato událost dotkne hypotečního úvěrování? Jaké klady a zápory přinese? Přičlenění ČR k EU s sebou přináší rozšíření ekonomického prostoru, jehož součástí je i bankovní sektor. Dosud musely cizí banky žádat ČNB o udělení speciální licence pro poskytování hypotečních úvěrů. Nyní však mohou banky v rámci EU na náš trh vstupovat volně, což s sebou přinese nejen nové produkty, ale v podobě dalšího konkurenčního tlaku i další výhody pro klienty. Mám-li hovořit o cenách, tak faktem je, že ceny nemovitostí v ČR jsou v průměru o 50 % nižší než v zemích EU, a to bereme v úvahu i takové lokality, jako je Praha. Proto můžeme očekávat jejich dlouhodobý mírný růst. Tato skutečnost však nevzniká v souvislosti se vstupem ČR do EU, ale z důvodů obecně ekonomických. Rozhodně si však nemyslím, že by zájemců o hypotéku kvůli tomu ubylo. Naopak – silné ročníky dorůstají do věku, kdy si potřebují zajistit vlastní bydlení, a jsou si vědomi výhodnosti kupního rozhodnutí právě v těchto okamžicích. Navíc není tato generace zatížena neochotou „být zadlužen“, jako je tomu u generace jejich rodičů. Velmi závažný faktor zejména ve velkých městech je rovněž ten, že zde pro mladé, začínající není prakticky jiná alternativa než vlastní bydlení. Získat dostupný nájemní byt je např. v Praze téměř nemožné. Hypotéka je nyní o mnoho přístupnější, než byla ve svých počátcích, přesto však na ni nedosáhne úplně každý. Pojďme si tedy zopakovat, jaké podmínky musí žadatel o hypotéku splňovat, aby ji měl šanci získat. Konkrétně, jaký musí prokázat čistý měsíční příjem atd.? Je pravda, že hypotéka je dostupný a jednoduchý produkt, který je nejvýhodnější pro financování vlastního bydlení. To ale samozřejmě neznamená, že musí být dostupný každému. V otázce pořízení bytu na hypotéku totiž hrají roli dva významné faktory. Tím prvním je žadatelova bonita a ochota se na určitou dobu zadlužit a splácet vypůjčené peníze i s úroky, druhým je disponování alespoň 10 – 20 % z kupní ceny nemovitosti, a to i přesto, že dnes je možné obdržet hypotéku ve výši 100 % kupní ceny nemovitosti. V takovém případě však banka klade vyšší nároky na bonitu klienta, proto doporučuji se hned zpočátku na kupní ceně podílet výše zmíněnými 10 – 20 %. Dále by žadatelé o hypotéku neměli být ve zkušební ani ve výpovědní lhůtě (jsou-li zaměstnanci), rozhodující jsou i jejich životní náklady, případně další úvěry a leasingy, které žadatelé již splácí. Pravidla pro získání hypotéky mají však jednotlivé hypoteční banky nastaveny různě, proto je pro žadatele výhodné se nejprve poradit s odborníky. Jak dlouho trvá vyřízení (přidělení) hypotečního úvěru, pokud zažádám o hypoteční úvěr, dejme tomu ve výši 1.000.000 Kč, a splňuji všechny bankou dané podmínky? Zde bude velký rozdíl mezi tím, zdali budete nemovitost kupovat, či budete nemovitost stavět. Je také rozdíl mezi tím, zdali máte příjem jako zaměstnanec, či jako podnikatel vlastnící několik firem. Na těchto skutečnostech je závislá doba přípravy před oficiálním podáním žádosti o hypotéku, což je doba, kdy dochází ke shromažďování potřebných dokumentů, jež banka k akceptaci žádosti vyžaduje. Budeme-li brát okamžik, kdy máme již všechny potřebné dokumenty, včetně nezbytného znaleckého posudku, pohromadě, tak bankami deklarované rozpětí nezbytného času ke schválení úvěru je 1 – 2 týdny. Samozřejmě že časový úsek „podání žádosti o úvěr – příprava úvěrových smluv“ může být i kratší či delší, to však závisí na konkrétním případě a také na tom, zdali se během schvalovacího procesu nevyskytnou nějaké nejasnosti, které banka požaduje vysvětlit či doplnit. Nám i bankám se velmi osvědčila spolupráce „developer – realitní kancelář – hypoteční makléř“, kdy klient kupuje nemovitost z developerských projektů, zaštítěných výše uvedenou trojicí. Zde se pak celý proces získání hypotečního úvěru počítá na dny, nikoliv na týdny. Výběr a získání pro nás nejvhodnějšího hypotečního úvěru nám může ulehčit a urychlit hypoteční makléř, jak jste se již trochu zmínil. Jako ředitel společnos