Ztráta zaměstnání nemusí nutně znamenat i ztrátu střechy nad hlavou. I banky jsou ochotny upravit splátkový kalendář. Slušný stabilní příjem, nějaký dům pojištěný ve prospěch banky a často i životní pojištění. To jsou základní podmínky, které musí splňovat člověk, který chce získat vlastní bydlení pomocí hypotečního úvěru. PRAHA- Licenci na vydávání hypotečních zástavních listů, jejichž emitováním banky získávají finanční zdroje pro poskytování hypotečních úvěrů,má v současnosti šest českých peněžních domů. Podmínkou, kterou musí každý klient žádající o hypotéku splňovat, je prokazatelná schopnost dostát svým závazkům- jinými slovy stabilní příjem, který zajistí i po odečtení splátek přijatelné životní podmínky. Nezbytné je také zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti nacházející se na území České republiky (zapsané v katastru nemovitostí), na níž zpravidla nesmí v okamžiku podpisu smlouvy váznout žádné jiné zástavní právo třetí osoby ani omezení z titulu převodu nemovitosti. Tato nemovitost musí být pojištěna- zejména proti živelním rizikům- s vinkulací pojistného plnění ve prospěch banky. V určitých případech pak banky mohou požadovat i některé další způsoby zajištění, například požadavek životního pojištění dlužníka. Doplňkový úvěr Maximální výše hypotečního úvěru, který můžeme získat, je 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. Některé banky nabízejí i tzv. doplňkový úvěr nad hranici oněch 70 %, ten však bývá zpravidla úročen vyšší úrokovou sazbou. Splácení hypotečního úvěru probíhá převážně formou anuitních splátek, tj. splátek o konstantní výši po celou dobu splácení úvěru. Tyto splátky se skládají ze dvou částí z úmoru, který snižuje dlužnou částku, a z úroku vypočteného z dosud nesplacené (neumořené) výše dluhu. Lhůta, za kterou je nutné úvěr splatit, se odvíjí od výše splátek, přičemž banky limitují její maximální délku. Ta se u úvěru fyzickým osobám pohybuje mezi dvaceti a třiceti lety. Největší rozdíly v nabídkách jednotlivých bank se objevují v dolních limitech pro poskytnutí úvěru a v úrokových sazbách. Zatímco u některých bank můžeme získat i jakkoli malý úvěr, Bank Austria Creditanstalt například neposkytne fyzickým osobám půjčku nižší než jeden milion Kč a pro právnické osoby stanovuje tento spodní limit na úrovni 10 milionů. Úrokové míry banky stanovují většinou jako pevné pro určité období, po jehož uplynutí je pak pro následující období aktualizují. Některé banky používají i sazby pohyblivé, odvíjející se od sazeb PRIBOR, LIBOR apod.Uvedené úrokové sazby mohou být v jednotlivých případech ještě sníženy o státní finanční podporu. A co se stane, když ztratím zaměstnání a nebudu schopen dále splácet? Otázka, která v současné ekonomické situaci, kdy si jen málokdo může být svým postavením skutečně jistý, rozhodně není neopodstatněná. Podle práva by mohlo následovat až propadnutí zastavené nemovitosti ve prospěch banky. V praxi jsou však banky v případě vleklé nemoci dlužníka či náhlé ztráty zaměstnání většinou ochotny přistoupit k přechodným úpravám splátkového kalendáře, a tak ani tato těžká období nemusejí nutně znamenat ztrátu vlastní střechy nad hlavou.