Hypoteční banka nově umožňuje jak zpětné proplacení prostředků, tak doložení účelu čerpání zpětně. Obě novinky opět rozšiřují přístup zájemců o hypotéku k penězům. S využitím první služby může klient profinancovat již dříve zaplacené vlastní prostředky použité v souvislosti s pořízením nemovitosti. Druhá služba umožňuje uvolnit peníze, pokud je klient z určitých důvodů schopen průkazně doložit účel užití prostředků až následně po vyčerpání úvěru.

Zpětné proplacení prostředků – jak fungujePříklad: Pan Novák dal dohromady všechny úspory, koupil pozemek a začal stavět dům. Hrubá stavba je hotová, úspory jsou pryč a je třeba si půjčit. Zajde do banky a ta mu půjčí nejen na dostavbu domu, ale navíc také proplatí faktury za hrubou stavbu a nákup pozemku, které pan Novák hradil v hotovosti. Pan Novák má nyní hypotéku a k tomu na účtu zpátky své peníze na další investice do domu, např. na hotovostní platby spojené s výstavbou nemovitosti.

Zpětné proplacení prostředků – detailní informaceDíky zpětnému proplacení prostředků může klient Hypoteční banky účelovým hypotečním úvěrem profinancovat již dříve zaplacené vlastní prostředky použité v souvislosti s výstavbou či rekonstrukcí nemovitosti. Získané peníze ze zpětného proplacení je třeba opět použít na investici do nemovitosti (např. na dokončovací práce, kdy je platba požadovaná v hotovosti).

Klient může z hypotečního úvěru proplatit již uhrazené faktury, popř. kupní cenu do max. výše 75 % úvěru. Proplatit je možné vše, co bylo investováno do nemovitosti, která je objektem úvěru, příp. která souvisí s objektem úvěru (např. lze zpětně proplatit kupní cenu pozemku, pokud klient s využitím hypotečního úvěru na tomto pozemku bude financovat výstavbu).

Proplatit lze doklady staré max. 2 roky před podáním žádosti o proplacení. K žádosti musí klient doložit faktury nebo kupní smlouvu a doklady prokazující úhradu (tedy výpis z účtu nebo pokladní doklady).

Zpětné proplacení je možné ze všech účelových hypoték na nemovitosti.

Zpětné dokládání účelu čerpání – jak fungujePříklad: Vedle pana Nováka rekonstruuje starší dům pan Dvořák, který má jiný problém. Potřebuje provést opravu koupelny, ale v obchodě chtějí zaplatit před vydáním zboží a v hotovosti. Dříve složité, dnes jednoduché – Hypoteční banka hned půjčí a fakturu za koupené věci pan Dvořák doloží až následně.

Zpětné dokládání účelu čerpání – detailní informaceZpětné dokládání účelu čerpání je řešením pro případy, kdy klient potřebuje čerpat na návrh na vklad zástavního práva a současně např. čerpá na rezervační smlouvu nebo na nepodepsanou smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Jde tedy v podstatě o případy, kdy prodávající je ochoten uzavřít kupní smlouvu až po obdržení kupní ceny. Dále řeší případy rekonstrukcí prováděných svépomocí a koupě nemovitosti s využitím vlastních prostředků až po úplném vyčerpání hypotečního úvěru a podobné případy, kdy klient není schopen ke schválení úvěru předložit definitivní podklady ověřující účelovost úvěru.

Klient dokládá ke schválení úvěru alespoň předběžné dokumenty (např. nepodepsanou smlouvu o smlouvě budoucí kupní, návrh kupní smlouvy, rozpočet stavby či rekonstrukce atd.). Definitivní dokumenty se dokládají až následně po vyčerpání.

Klient od začátku získává standardní úrokovou sazbu pro účelovou hypotéku na nemovitost.

-Hypoteční banka-