Nedílnou součást hypotečního úvěru tvoří hypoteční zástavní list. Je to jedna z nejdůležitějších možností, jak zajistit pro hypoteční úvěr peníze. Jsou to vlastně dlouhodobé dluhopisy, vydávány pouze peněžními ústavy se speciální licencí pro poskytování hypotečních úvěrů. Jejich krytí zabezpečuje zástavní právo na nemovitosti. Toto právo uděluje Ministerstvo financí ČR. Okolo 11% činí jejich úrok a výnosy z nich nepodléhají srážkové dani. Právě ručení úvěru nemovitostí je z hlediska potřeb finančního ústavu nejkvalitnější. Proto by měly být úročeny co možno nejnižšími sazbami. Můžeme uvést například příklad z Rakouska, kde hypoteční úvěr je úročený 5%. U nás jsou úročeny okolo 12% a to je pro normální rodinu neúnosné. A nyní hypotéka v praxi: Přijali jsme například úvěr ve výši jednoho milionu korun při výši úroku 9%. Ukážeme si tři způsoby splácení. 1. Chceme-li úvěr splatit do deseti let, musíme měsíčně splatit částku 13 053 Kč, ročně tedy 153 663 Kč. Po splacení jsme ztratili na úroku tedy 566 630 Kč. 2. Splácíme-li úvěr patnáct let, měsíčně zaplatíme 10 300 Kč, 124 081 Kč ročně. Po zaplacení úvěru jsme tentokrát ztratili na úroku 861 223 Kč. 3. Pokud budeme splácet dluh po dobu dvaceti let, měsíční částka bude tvořit suma 9 137 Kč, což je ročně 109 651 Kč. Po této době jsme na úroku ztratili 1 193 020. Z toho plyne, že je lépe hypoteční úvěr splatit pokud možno co nejrychleji. Pokud se vrátíme k původní otázce, je třeba podotknout, že hypoteční úvěr je poskytnut pouze rodině, jejím čistý rodinný příjem po odečtení měsíční splátky činí jedenapůlnásobek životního minima. Obě komory parlamentu v polovině roku 1997 odhlasovali změnu týkající se splácení hypotečního úvěru. Zákon umožňuje odečítat úroky hypotečních úvěrů a stavebního spoření od základu daně. Oba druhy úvěrů se tak stávají levnějšími.