Od prvního ledna 2001 se budou banky při poskytování hypotečních úvěrů řídit pozměněnými pravidly. Důvodem je přijetí novely zákona o dluhopisech. I když většinu změn, kterou tato novela uvádí do života, žadatel o hypoteční úvěr pravděpodobně nepostřehne, jsou zde zakotvena i pravidla, která se samotných žadatelů bezprostředně dotýkají. Jedna ze změn, kterou může žadatel o hypoteční úvěr zaregistrovat, se týká zástavního práva. "Zatímco v předchozím znění zákona bylo v podstatě řečeno, že na zastavované nemovitosti nesmí váznout žádné zástavní právo ke dni podpisu o úvěrové smlouvě, dnes je zákon přesnější a logičtější," vysvětluje ředitel odboru úvěry občanům Komerční banky Jan Sadil. Dnešní novela totiž stanoví, že na zastavované nemovitosti nesmí váznout žádné jiné zástavní právo třetí osoby v přednostním pořadí v tom případě, že banka hodlá pohledávku použít pro krytí hypotečních zástavních listů. Jedinou výjimku v tomto směru tvoří zajištění úvěru poskytnutého stavební spořitelnou. "Toto legislativní upřesnění tedy spíše než konečného investora omezuje banku," dodává Sadil. V podstatě na doporučení hypotečních bank byla v novele upravena také vazba mezi zástavou u hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Pokud na nemovitosti, která slouží jako zajištění "hypotéky" vázne zástavní právo zajišťující úvěr ze stavebního spoření, může být již zmiňovaný typu úvěru poskytnut pouze do výše rozdílu mezi 70 % ceny zastavené nemovitosti a výší pohledávky z úvěru ze stavebního spoření. Podmínka o poskytnutí hypotečního úvěru maximálně ve výši 70 procent obvyklé ceny nemovitostí se v novele nemění. Banky jsou však na základě novely povinny při oceňování domů, bytů či pozemků přihlédnout k trvalým vlastnostem zástavy a zároveň k výnosu dosažitelnému při řádném hospodaření s ní. "V praxi to znamená, že pokud bude chtít žadatel zastavit například byt o 70 čtverečních metrech v centru Prahy, bude mít z pohledu ceny zástavy výhodnější pozici než žadatel, který bude chtít zastavit srovnatelný byt v centru Litoměřic," vysvětluje Sadil. Zatímco je dnes díky novele zákona o dluhopisech jasné, jaké změny se týkají zástav, či jak se mění vztah mezi úvěrem ze stavebního spoření a hypotečním úvěrem, stále neutichají diskuse o ponechání současné 4% úrokové výši státního příspěvku poskytovaného k hypotékám. Ten by pravděpodobně měl podle platných pravidel příští rok klesnout o 2 %. Zástupci hypotečních bank se však snaží poměrně razantnímu poklesu zabránit. Zdali tedy bude příspěvek k hypotečnímu úvěru zachován na dnešní úrovni, či klesne, určí až vládní nařízení, které výši příspěvků upravuje. -Hospodářské noviny-