Nahlédnout do zákulisí hypotečního bankovnictví vůbec není jednoduché. Skrývá se v něm ohromné množství složitých výpočtů a operací, pro normálního smrtelníka jen těžko srozumitelných. V jednom případě však může alespoň na okraj proniknout každý. A co víc! Může se dokonce na celé mašinérii, která uvádí do chodu hypoteční proces, svou troškou podílet sám! K hypotečnímu úvěru se člověk může z „opačné strany“ přiblížit prostřednictvím nákupu hypotečních zástavních listů (HZL). Jak bylo řečeno už v článku Hypotéky z druhé strany I. (zde najdete i veškeré základní informace o HZL), hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, které banky vydávají na krytí svých nákladů na hypoteční úvěry. Žadatel o hypotéku se o ně tedy zajímat nemusí, atraktivní jsou spíše pro spořitele a ty, kteří hledají vhodné umístění pro své volné peněžní prostředky. Koupí hypotečního zástavního listu bance svěříte své peníze a ona je dále použije na poskytování hypoték. Za odměnu vám bude po dobu splatnosti HZL každoročně vyplácet pevný úrok, po konci doby splatnosti pak dostanete vyplacenou celou nominální hodnotu listu. Měli byste tak vydělat díky zajímavé úrokové sazbě a také díky osvobození výnosů z HZL od daně z příjmu. Samotná koupě hypotečních zástavních listů by neměla působit větší problémy. Lze je zakoupit přímo na pobočkách hypotečních bank, eventuálně na pobočkách jejich spřízněných bank (např. pro ČMHB prodává hypoteční zástavní listy ČSOB). Zkušenější je navíc samozřejmě mohou sehnat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry – jedná se totiž o cenné papíry obchodované na volném trhu Burzy cenných papírů. Obě varianty platí i pro případný prodej HZL před dobou splatnosti. Pokud byste chtěli koupit hypoteční zástavní list přímo u banky, budete k tomu potřebovat pouze občanský průkaz a výpis z majetkového účtu na Středisku cenných papírů (SCP), který není starší než tři měsíce. Na tomto účtu budou vaše hypoteční zástavní listy nadále vedeny – nemají totiž listinnou podobu, jsou zaknihovány v evidenci SCP a jejich převod bude tedy proveden přepisem na vámi zřízený účet. Účet na Středisku cenných papírů máte možná vedený už od kuponové privatizace a pokud ne, snadno si ho zřídíte na některém z pracovišť SCP za poplatek 66 Kč. Samotný převod jakéhokoliv množství HZL vás pak bude stát 100 Kč. Na pobočce banky sepíšete smlouvu o převodu hypotečních zástavních listů, uhradíte potřebnou částku včetně stokorunového poplatku a pak jen čekáte, až vám přijde potvrzení ze Střediska cenných papírů, že převod proběhl. Ještě než se však vydáte do banky, měli byste vědět několik věcí. Především to, že přestože je nominální hodnota jednoho hypotečního zástavního listu většinou stanovena na 10.000 Kč, jeho tržní cena (tedy cena, za kterou lze list skutečně koupit) je většinou vyšší. Tím se snižuje celkový výnos z HZL. Skutečný výnos z HZL zjistíte snadno: vypočítáte si částku, kterou získáte za dobu držení HZL na úrocích a odečtete rozdíl mezi nominální hodnotou HZL a cenou, za niž jste HZL koupili. Pokud tedy koupíte např. 10 HZL s nominální hodnotou 10.000 Kč za kus a s kupónem 6% za cenu 11.200 Kč za kus (celkem 112.000 Kč), na úrocích získáte každý rok 600 Kč na 1 HZL (celkem 6.000 Kč za 10 HZL), a za 5 let dohromady 30.000 Kč. Od této částky musíte odečíst „příplatek“ k nominální ceně HZL, tedy 12.000 Kč (100.000 Kč – 112.000 Kč). To znamená, že čistý výnos bude 18.000 Kč za 5 let. Samozřejmě, chcete-li být přesní, měli byste ještě odečíst poplatek za převedení HZL na váš účet na SCP (100 Kč), eventuálně poplatek za zřízení účtu (66 Kč). Potom by se čistá částka dostala na 17.834 Kč. Hypoteční zástavní listy jsou vhodným doplňkem portfolia podniků i domácností. Ovšem vzhledem k tomu, že jejich „vydávání“ je pro banky poměrně náročné, je pro ně výhodnější, aby byly vykupovány ve velkých blocích. Proto většina bank nabízí HZL převážně podnikové klientele. Jestliže chce HZL koupit drobný klient, musí většinou dobře vystihnout dobu, kdy se hypoteční zástavní listy emitují. Vzhledem k jejich výhodnosti jsou totiž často rychle rozprodány a šance koupit je na sekundárním trhu (tedy koupit již jednou prodané HZL) není příliš velká. V současné době může drobný klient koupit spolehlivě pouze hypoteční zástavní listy Českomoravské hypoteční banky, a to na pobočkách ČSOB (podmínkou pro jejich koupi je účet vedený u ČSOB). Emise ostatních bank jsou momentálně rozprodány. Zájemci o hypoteční zástavní listy Raiffeisenbank mají určitou naději na novou emisi v září či říjnu tohoto roku a od srpna budou mít pravděpodobně možnost HZL rezervovat (člověk musí koupit minimálně 3 kusy). Začátkem podzimu bude možná HZL nabízet i Komerční banka, vše musí být ovšem ještě upřesněno. Nabídka hypotečních zástavních listů ČMHB (na pobočkách ČSOB)

Emise
Splatnost
Kupónový výnos
Tržní cena*
Výnos do doby splatnosti
III. emise
19.6.2003
12% p.a.
10.910 Kč
2,56% p.a.
IV. emise
8.2.2004
8,9% p.a.
11.244 Kč
2,97% p.a.
V. emise
24.6.2004
8,2% p.a.
10.951 Kč
3,13% p.a.
VI. emise
19.5.2005
6,4% p.a.
10.812 Kč
3,57% p.a.
VII. emise
7.12.2005
6,85% p.a.
11.343 Kč
3,74% p.a.
VIII. emise