Pět let existence české hypotéky prokázalo oprávněnost rozhodnutí českého parlamentu z roku 1995 obnovit tradici a slávu české hypotéky. (Nebýt české hypotéky, Praha by dodnes možná byla bez oblíbených a téměř světoznámých elektrických tramvají.) 31 tisíc hypotečních úvěrů v celkovém objemu 33 miliardy korun poskytnutých na potřeby bydlení, za nimiž stojí cca 16.000 nových bytů a téměř trojnásobek bytů renovovaných, opravených nebo jinak vylepšených ukazuje, že hypoteční úvěr má i v České republice šanci stát se jedním z kamenů financování bydlení, na kterém je možné stavět. Položme si otázku. Kdo a co může od hypotečního úvěru, pokud jde o bydlení, čekat. Už v prvním přiblížení se k odpovědi je nutné rozlišit, zda jde o zájem o bydlení vlastní (vlastnického) nebo o bydlení nájemní. Hypoteční úvěr může v obecné rovině pomoci zajistit oboje. Bydlení vlastnické i bydlení nájemní. Bydlení vlastnické přímo tomu, kdo si hypoteční úvěr vezme. U bydlení nájemního je to již trochu složitější. Je to možné jen tak, že hypoteční úvěr si vezme ten, kdo hodlá nájemní bydlení provozovat jako pronajímatel a ten, kdo má o takovéto nájemní bydlení zájem, si takovýto byt pronajme. Rozdíly vyplývají z definice hypotečního úvěru. Hypoteční úvěr je u nás definován jako úvěr na investici do nemovitosti na území České republiky, na její výstavbu či pořízení, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této, nebo i jiné, i rozestavěné nemovitosti na území České republiky. (Z tohoto hlediska je hypoteční úvěr vlastně raritou, protože je jediným druhem úvěru, kromě úvěru ze stavebního spoření, který je definován zákonem.) Ten, kdo si chce dopomoci k nájemnímu bytu, sice investuje do svého bydlení, ale ne do nemovitosti. Proto nemůže získat hypoteční úvěr. (V tomto směru jsou úvěry ze stavebního spoření pružnější, protože umožňují i investici do nájemního bydlení. Je to díky tomu, že zákon nepožaduje, aby úvěry ze stavebního spoření byly jištěny zástavním právem k nemovitosti.) Když už víme, na co nelze hypoteční úvěr získat, položme si otázku, na jaké účely může být doopravdy použit. Je to zejména

  • koupě nemovitosti, jmenovitě koupě bytu (ne práva bydlet), rodinného domu nebo bytového domu,
  • výstavba nemovitosti, bytem počínaje, přes rodinný dům po bytový dům. Patří sem i nejrůznější přestavby, nástavby a dostavby, pokud jimi vznikne nová bytová jednotka,
  • oprava, rekonstrukce a modernizace stávající nemovitosti (zde pozor – pokud jde o součásti vybavení, jako vana, kuchyň, skříň apod. je možné je zahrnout do nákladů investiční akce financované hypotečním úvěrem, jen pokud se stanou neoddělitelnou součástí nemovitosti.
Hypoteční úvěr je však také možné použít na splacení dříve přijatého úvěru (i od soukromých osob, pokud to lze doložit průkazným způsobem), byl-li použit na investici do nemovitosti ve smyslu zákonné definice anebo k získání majetkového podílu na nemovitosti. Např. na vyplacení dědiců při dědickém řízení, druhého manžela při rozvodovém řízení apod. K tomu, abychom získali hypoteční úvěr potřebujeme vlastně jen dvě věci. Nemovitost, kterou je možné dát do zástavy jako věcnou záruku budoucího splacení přijatého úvěru a dostatek příjmů ke splacení úvěru včetně úroků. V praxi je to samozřejmě trochu složitější, je u toho i jisté množství papírování, ale o tom podrobněji příště. - Ing. František Pavelka -