Už dnes si můžete koupit takzvanou zelenou elektřinu. Stejně tak si budete moct koupit i zelený plyn, který není produktem fosilních paliv, ale je vyroben uměle z biologických procesů.

BioLPG

Tradiční LPG, tedy směs propan-butanu, je produktem rafinace ropy. Biologická verze ale vzniká zvláštním technologickým procesem zvaným NEXBTL, kdy zpracováním bioodpadu, rostlinných olejů a celulózy se za přítomnosti vodíku rozkládají složky na jednotlivé sekvence (tzv. hydrogenolýza) a vzniká biologický plyn. Jeho výhodou je proti klasickému LPG extrémně nízká uhlíková stopa celého výrobního procesu. Zatímco klasické LPG je ropný produkt, tady se díky použití odpadů a jednoduché výrobě snižují dopady na životní prostředí až o 83 %. Samozřejmě, že v hořáku už změnu nepoznáme a emise z klasického LPG jsou stejné jako u bioLPG, ale nám jde o tu ekologickou výrobu. Dnes se ekologický plyn smíchává dohromady s tím fosilním, protože to dává větší smysl pro transport a distribuci.

BioCNG

V bioplynových stanicích vzniká biometan. Není to nijak vhodná látka, vždyť ta poškozuje životní prostředí sama o sobě ohromným způsobem. Ovšem vhodnou filtrací vzniká bioCNG, který je vhodný pro spalování. I zde jsou výhody v ekologické výrobě. Bioplynky ale většinu své produkce vytvoří pro spalování komunální, kdy generují elektřinu a teplo pro lokální odběratele. Podle Českého plynárenského svazu by do roku 2030 tak mělo být do plynárenských sítí ročně dodáváno až 500 milionů m³ biometanu, tedy přibližně 6 % současné spotřeby zemního plynu.

Zásadní výhody výše uvedených plynů jsou ty, že není zapotřebí jakýchkoli úprav spotřebičů. Trouba bude fungovat stejně na propan-butan, stejně jako na bioLPG. To u vodíku, o kterém se hovoří jako o palivu budoucnosti, je zapotřebí postavit kompletní infrastrukturu a kávu si na něm opravdu neuvaříte.