Ceny na realitním trhu stále stoupají a pozemky nejsou výjimkou, ty podle HB indexu, který vydává Hypoteční banka, podražily dokonce ze všech segmentů realitního trhu nejvíce, meziročně o 16 procent. Většina kupujících proto na jejich pořízení nemá dostatek vlastních zdrojů, a je nucena využít hypotečního či jiného úvěru.

Lze použít nezajištěný úvěr ze stavebního spoření i hypotéku

Na financování nákupu pozemku lze využít nezajištěný úvěr ze stavebního spoření, ovšem vzhledem k tomu, že výše těchto úvěrů se pohybuje většinou do jednoho milionu korun, lze je použít spíš na nákup levnějších pozemků. Ale existují i výjimky, například Stavební spořitelna České spořitelny nabízí aktuálně Úvěr od Buřinky bez zajištění nemovitostí až do výše 2,5 milionu korun, se splatností až 20 let a sazbou 4,35 %. I v případě nezajištěných úvěrů ze stavebního spoření se ale musí jednat o nákup pozemku určeného k výstavbě trvalého, případně rekreačního bydlení.

Stejně tak pokud chceme při nákupu pozemku využít hypotéku, tedy úvěr se zajištěním nemovitostí, je to možné, ovšem musí se jednat o pozemek určený k výstavbě bydlení. Dle Patrika Madleho, tiskového mluvčího ČSOB, lze takovou skutečnost doložit několika způsoby. Jednak může být informace o stavebním pozemku uvedena na listu vlastnictví v katastru nemovitostí, pokud není, tak může zájemce o hypotéku doložit potvrzení stavebního či obecního úřadu o tom, že na dotyčném pozemku je možné vystavět objekt k bydlení.

Hypotéka jen na stavební pozemek se zajištěným zasíťováním a přístupem

Ovšem status stavebního pozemku sám o sobě k získání hypotéky nestačí. Další podmínkou je dostupnost inženýrských sítí, tedy vody, elektřiny a kanalizace. Zatímco elektřina je většinou dostupná či snadno řešitelná, v případě vody se může jednat o větší problém. Pokud je v obci naplněna kapacita vodovodu a obec nepovolí připojit další domy, je nutné získat souhlasné vyjádření k vybudování studny. Stejně tak v případě odpadů je buď možnost napojit se na obecní kanalizaci, nebo je potřeba počítat s vybudováním samostatné čističky odpadních vod.

„Pokud je pozemek v zástavě a nejsou na něm dosud vybudovány inženýrské sítě, musí být předloženo alespoň pravomocné územní rozhodnutí na vybudování sítí,“ upozorňuje Marian Holub, odborník na hypoteční úvěry v České spořitelně. „K pozemku musí být také zajištěn právní přístup,“ doplňuje ho Michal Teubner z Komerční banky. Znamená to, že pozemek musí být přístupný z veřejné komunikace. Vzhledem k tomu, že pozemek pořízený na hypotéku slouží bance jako zástava, nesmí na něm při prodeji váznout zástavní práva třetích osob, exekuce nebo nesmí vykazovat jiné právní vady.

Podmínky se neliší od hypotéky na byt

Splatnost takové hypotéky je maximálně 30 let, tedy stejná jako u hypotéky na byt či dům, poměr výše hypotéky k ceně pozemku je standardně 80 %, rovněž úrokové sazby jsou podobné jako u úvěru na bydlení. A stejně jako u hypotéky na bydlení je potřeba doložit své příjmy a také doklady k pozemku, což je dle Lenky Molnárové z Raiffeisen stavební spořitelny „nejčastěji kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí a doklad, že jde o pozemek určený k výstavbě“.

Pro nezajištěný úvěr ze stavebního spoření i hypotéku pak platí, že je nutné na pozemku realizovat výstavbu, ale není určena lhůta, do kdy by se tak mělo stát. Někdy si ovšem kladou podmínky banky, například u Komerční banky je nutné pozemek do dvou let zasíťovat. Navíc, jak upozorňuje Patrik Madle z ČSOB, „podle zákona o dani z příjmů, pokud klient uplatní odečet úroků z úvěru na koupi pozemku od daňového základu, musí zahájit stavbu do 5 let od pořízení pozemku“. V případě, že byste si úroky odečítali, ale déle než pět let nestavěli, museli byste tedy úroky vracet.

Zdroje: idnes.cz, hyponamiru.cz