Cílem výstavního cyklu Young Blood je zmapovat tvorbu a celkovou situaci nastupující generace architektů v rámci středoevropského prostoru - v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Rakousku. Podstata projektu spočívá v konfrontaci přístupů mladých architektů k chápání architektonické profese a k jejímu praktickému fungování v příslušné zemi. Je stejné, jiné, podobné? V našem pojetí je architekt zároveň umělcem, sociologem, filozofem a manažerem. Projekt by měl rozpoutat širší debatu o významu kvalitní architektury v běžném životě a přispět tak k její popularizaci. Očekáváme, že prostřednictvím realizace projektu přispějeme k vytvoření komunikační platformy v oboru. Jednotlivé výstavy cyklu Young Blood: I´m a Young "Czeck" Architect! I'm a Young "Slowak" Architect! I'm a Young "Sloven" Architect! I'm a Young "Pollish" Architect! I'm a Young "Hungerian" Architect! I'm a Young "Austerian" Architect! Cyklus byl zahájen v červnu 2004 výstavou I´am a Young "Czeck" Architect!, na níž byly představeny instalace dvanácti českých architektonických studií. Druhou výstavu z cyklu Young Blood je I'm a Young "Slowak" Architect! Realizace celého projektu - jehož součástí je dalších šest výstav, z nichž pět bude prezentováno nejdříve v České republice a následně v domácím prostředí - bude probíhat do června 2006. Po ukončení série putovních výstav budou z každé z nich vybrána dvě nejreprezentativnější díla. Výstava vybraných děl bude pod titulem Young Blood Export dále cestovat nejen po zemích zapojených do projektu, ale i po dalších zemích západní Evropy Výběr vystavovaných instalací Architekti jsou k účasti na projektu oslovováni formou výzvy uveřejňované v odborných médiích. Výběr architektonických studií je omezen věkovou hranicí: věkový průměr členů ateliéru nesmí přesáhnout třicet pět let. V rámci konceptu vystaveného objektu studia reflektují svou zkušenost s architektonickou praxí ve své zemi. Na základě zaslaných scénářů vyberou kurátoři CCEA nejzajímavější reakce a vyzvou studia k realizaci. Koncept instalace ani její zpracování nejsou ze strany kurátorů CCEA nadále nikterak omezovány. Úkolem oslovených ateliérů je na výstavním prostoru 3,6 m3 reagovat na sentenci I'm a Young (přívlastek dle země) Architect!. Název každé země záměrně obsahuje pravopisnou chybu, kterou může každé ze studií ve své instalaci interpretovat a vyjádřit tak svůj postoj k situaci mladé architektonické scény v místě svého působení. Instalace musí být jednoduše sbalitelná do transportního obalu o rozměru 1,2 x 1,0 x 0,5 m. Výstava prezentuje instalace pěti slovenských architektonických ateliérů: Ampula Atria Atelier Atelier Milieu u/s/a [united slovak architects] zerozero V průběhu přípravy projektu kurátoři CCEA zjistili, že na Slovensku působí přibližně 10 až 15 studií v určené věkové hranici. Velká část mladé generace přitom odjíždí za prací a kariérou do zahraničí, což dosvědčuje i složení slovenské části Young Blood - tři z pěti vystavujících studií působí mimo Slovesnou republiku. Tištěný katalog, který k výstavě vychází, dokumentuje vedle prezentovaných instalací také realizace a projekty vystavujících studií. Textová část přináší profily jednotlivých ateliérů a výběr jejich realizací a oceněných soutěžních projektů včetně úplných kontaktních údajů. druhá výstava z cyklu Young Blood CCEA, U Půjčovny 4, Praha 1 17. 06. 05 - 15. 09. 05 Projekt se koná pod záštitou prof.Ing. arch.Vladimíra Šlapety, DrSc., děkan Fakulty architektury ČVUT Koncepce výstavy a realizace: CCEA Yvette Vašourková, Igor Kovačević, Markéta Žáčková Grafický design: Petr Štěpán Young Blood 2004/2006 výstavní cyklus monitorující mladá architektonická studia ze střední Evropy Zdroj: CCEA