Podle čeho si vybrat to nejlepší, nejkvalitnější, a přitom, pokud je to možné, i to nejlevnější? Druhou, velmi často kladenou otázkou je možnost kombinace plastových profilů pro okna a hliníkových profilů pro vstupní dveře.

Dvě velmi jednoduché otázky provokují polemiku již několik roků. To také odráží skutečnost, že je v současné době na trhu velké množství profilů pro výrobu oken a dveří. Zkusme si nyní na tyto dvě otázky velmi stručně odpovědět…

Plastové profily

U plastových profilů je mnoho parametrů, které mohou být určující pro zdůraznění jejich kvality. Málokdo z prodejců oken ale upozorňuje na snad jeden z nejdůležitějších technických parametrů, jako je tloušťka stěn, a tím zajištění stability a životnosti.

Rozdělení profilových systémů dle evropské normy (u nás ČSN EN 12608) na třídy A (s tloušťkou vnější stěny 3 mm), B (s tloušťkou 2,7 mm) a C (s tloušťkou 2,5 mm) vzbuzuje obzvláště ve střední Evropě silné emoce. Názory na tuto problematiku jsou v ČR velmi různorodé a debatu mezi sebou vedou především dodavatelé profilových systémů. Společnost VEKA AG, jako největší výrobce plastových okenních profilů, je hlavním propagátorem čistého trhu a aplikací jen kvalitních profilů třídy „A“. Technici VEKA AG provedli ve svých laboratořích řadu měření, kde srovnávali vlastnosti identických profilů, jednou s vnějšími stěnami tloušťky 3 mm (A), a pak s tloušťkou 2,7 mm (B).

Výsledky měření jednoznačně potvrdili argumenty odborníků. Měření ukázala např. následující rozdíly u profilů B:• pevnost lomu v rozích až 25% snížení• průhyb při zatížení větrem průměrně o 10 % zvýšení• průhyb vlastním zatížením v drážce zasklení až 25% zvýšení• pevnost šroubovaných spojů (kování) 20 – 25% snížení

A co dveře?

Druhým zásadním dotazem ze strany investora nebo samotných nájemníků je také problematika výměny vstupních dveří v rodinných nebo bytových domech. Zdánlivě by se mohlo zdát, že vlastně není co řešit… Nejčastější je úvaha, okna budou plastová, tak tedy i vstupní dveře budou z plastu.

Jednoznačně lepší variantou vstupních dveří do rodinných domů jsou dveře z hliníkových profilů. Celá problematika je složitější, než by se na první pohled mohlo zdát, a proto si nyní velmi stručně shrňme výhody hliníkových dveří.

Vstupní dveře musí splňovat několik důležitých funkcí:• jsou vizitkou domu a jeho obyvatel, měly by být estetické• musí být bezpečné a snadno použivatelné• musí být překážkou proti vniknutí do domu• musí plnit důležitou funkci v případě nutnosti rychlého opuštění domu• v neposlední řadě jsou jednou z velice mechanicky namáhaných součástí domu – musí dlouho vydržet

Pět dobrých důvodů, proč se vstupními dveřmi vážně zabývat a proč my jim přikládáme důležitou roli.

Jednou z nejvíce důležitých „věcí“ je životnost vstupních dveří včetně kování, a to zejména v bytových domech o více nájemnících. Zde asi není pochyb, že plastové dveře budou mít výrazně nižší životnost ve srovnání s hliníkovými.

Naopak majitele rodinných domů více zajímá otázka bezpečnosti a estetické hledisko. Z pohledu bezpečnosti hliník dosahuje daleko lepších parametrů. Stabilita hliníkového profilu je dána nejen vlastnostmi slitiny AL, ale především konstrukcí samotného profilu.

Z estetického hlediska umožňují hliníkové profily celou škálu barevného provedení. Nabízeny jsou v přímých barvách (RAL), ale i s aplikovanou fólií imitující např. dřevo. Použitím stejné fólie pro okna i dveře tak docílíme naprosté barevné a estetické shody. V takovém případě je možná i instalace plastových oken a hliníkových dveří na jedné stavbě. Záleží tedy jen na vkusu každého z nás.

Samotné dveře také tvoří dveřní výplně, dopisní schránky, elektroinstalace, zámky, kliky nebo madla opět v celé řadě možností. O nabídce a vhodnosti jejich aplikace je dobré se poradit se specializovanými obchodníky.

Ucelená nabídka vstupních dveří z hliníkových profilů a plastových oken z plastových profilů od jednoho výrobce je bezesporu konkurenční výhoda, která není zcela běžná. Takovéto komplexní řešení „na klíč“, na základě dlouholetých zkušeností v oboru výroby a montáže plastových nebo hliníkových oken a dveří, přináší například společnost OKNOSERVIS, s. r. o.

-Ing. David Humenčák-Více informací naleznete na www.oknoservis.cz