Ikonostas je dřevěná nebo mramorová stěna, která v pravoslavných a řeckokatolických chrámech odděluje oltářní prostor chrámu od prostoru pro laiky a na níž jsou v několika řadách upevňovány ikony.