Incká archtektura je jedna z několika předkolumbovských typů architektury. Mezi významné dochované incké stavby patří Machu Picchu či Cuzco v Peru. Mezi typickou připomínku této architektury patří kvádrové zdivo – opracované kameny bez malty či jiného pojiva, pomocí jehož byly stavěny budovy. Kamenné bloky jsou na sebe tak přesně naskládané, že mezi ně není možné vložit nůž. Dále například zemědělské terasy pro pěstování plodin nebo vystavěné cesty, které Inkové i přes neznalost kola využívali.