Nový rok většinou znamená navyšování plnění ze smluv o inflaci. Ačkoliv se v dřívějších letech inflačním doložkám (které znamenají dražší nájemné) příliš mnoho pozornosti nevěnovalo, v současnosti se ukazuje jejich pravý význam. S inflačními doložkami se však můžete setkat nejen u nájemních, ale i jiných typů smluv. U nájemních jsou však nejčastější.

Co si musíte hlídat?

V případě, že je inflační doložka vedena jako neurčitá, je neplatná. Se současnou výší inflace to pro pronajímatele znamená finanční ztráty, ale také pošramocené vztahy s nájemcem. Chyba přitom může být jen ve špatné formulaci. Pronajímatel by si měl hlídat vhodnou formulaci, nájemce zase použití správné výše inflačního indexu.

Co musí obsahovat inflační doložka

Správná inflační doložka musí obsahovat minimálně tyto body:

  • datum zvýšení – například k prvnímu dni dalšího roku nebo k výročí uzavření smlouvy,
  • způsob, jakým dochází k navýšení – například na výzvu pronajímatele či automaticky,
  • konkrétní inflační ukazatel, o který má být plnění inflační doložky navýšeno. Pokud je ve smlouvě jen informace o navýšení o „inflaci“, je toto spojení neurčité.

Inflační ukazatel – jak může vypadat?

Jako konkrétní inflační ukazatel můžete použít jeden z nejčastěji používaných indexů spotřebitelských cen, který zveřejňuje Český statistický úřad či Eurostat. Indexů však bývá zveřejňováno několik a mohou se jednoduše plést a zaměnit. Jasnost a srozumitelnost jsou pro platnost doložky nutné.

Neplatná inflační doložka vypadá takto

Neplatná inflační doložka může vypadat takto: „Výše nájmu zůstává pevná po dobu prvního roku trvání této Smlouvy. Po každém dalším roce si pronajímatel vyhrazuje právo na zvýšení nájemného v následujícím roce nebo na další nájemné období o částku, která odpovídá plné výši inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem nebo ČNB.“ Co je na této doložce špatně? Není zde jasné, jaká konkrétní míra inflace bude použita. Za jaké období a podobně.

Zdroj: pravniochranamajetku.eu, finance.cz