Nový rok většinou znamená navyšování plnění ze smluv o inflaci. Ačkoliv se v dřívějších letech inflačním doložkám (které znamenají dražší nájemné) příliš mnoho pozornosti nevěnovalo, v současnosti se ukazuje jejich pravý význam. S inflačními doložkami se však můžete setkat nejen u nájemních, ale i jiných typů smluv. U nájemních jsou však nejčastější.

Co si musíte hlídat?

V případě, že je inflační doložka vedena jako neurčitá, je neplatná. Se současnou výší inflace to pro pronajímatele znamená finanční ztráty, ale také pošramocené vztahy s nájemcem. Chyba přitom může být jen ve špatné formulaci. Pronajímatel by si měl hlídat vhodnou formulaci, nájemce zase použití správné výše inflačního indexu.

Inflační doložka Inflační doložka Autor: shutterstock.com

Co musí obsahovat inflační doložka

Správná inflační doložka musí obsahovat minimálně tyto body:

  • datum zvýšení – například k prvnímu dni dalšího roku nebo k výročí uzavření smlouvy,
  • způsob, jakým dochází k navýšení – například na výzvu pronajímatele či automaticky,
  • konkrétní inflační ukazatel, o který má být plnění inflační doložky navýšeno. Pokud je ve smlouvě jen informace o navýšení o „inflaci“, je toto spojení neurčité.

Inflační ukazatel – jak může vypadat?

Jako konkrétní inflační ukazatel můžete použít jeden z nejčastěji používaných indexů spotřebitelských cen, který zveřejňuje Český statistický úřad či Eurostat. Indexů však bývá zveřejňováno několik a mohou se jednoduše plést a zaměnit. Jasnost a srozumitelnost jsou pro platnost doložky nutné.

Čtěte také

Chleba ve vajíčku

Čtěte také

Vylepšený chleba ve vajíčku: rychle, jednoduše a dokonale

Neplatná inflační doložka vypadá takto

Neplatná inflační doložka může vypadat takto: „Výše nájmu zůstává pevná po dobu prvního roku trvání této Smlouvy. Po každém dalším roce si pronajímatel vyhrazuje právo na zvýšení nájemného v následujícím roce nebo na další nájemné období o částku, která odpovídá plné výši inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem nebo ČNB.“ Co je na této doložce špatně? Není zde jasné, jaká konkrétní míra inflace bude použita. Za jaké období a podobně.

Zdroj: pravniochranamajetku.eu, finance.cz