Výstava zaměřená na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. Výstava se opakuje jednou ročně, okolo ledna v Ostravě. (Zdroj: infotherma.cz)