Při instalaci elektrické zabezpečovací signalizace je nutné dodržet několik byrokratických pravidel. Ta se týkají hlavně montážní firmy a telefonních komunikátorů. Úřední šiml a bezpečnostní systém Montáž zabezpečovacího zařízení je koncesovaná živnost a měla by jí tedy provádět kvalifikovaná firma. Samozřejmě se dají koupit různé bezpečnostní komplety pro instalaci domácím kutilem, ale potom vám může vzniknout řada problémů jak s hlášením planých poplachů, zaviněných chybnou montáží, tak i s pojišťovnou v případě pojistné události. Ta totiž takovéhle amatérsky instalované zabezpečovací zařízení nemusí uznat a zkrátí potom pojistné plnění. Součástí dodávky zabezpečovacího zařízení musí být vždy český návod k obsluze a výchozí revize, zpracovaná revizním technikem. Má-li bezpečnostní ústředna telefonní komunikátor, nebo je-li instalováno jakékoliv jiné zařízení, které se připojuje k telefonní lince, musí být součástí dodávky tohoto zařízení i “Rozhodnutí o schválení koncového telekomunikačního zařízení pro připojení k jednotné telekomunikační síti ČR” , vydané Českým telekomunikačním úřadem Ministerstva dopravy a spojů České republiky, opatřené originálním otiskem razítka držitele rozhodnutí nebo jeho zástupce (zpravidla se jedná o tuzemského výrobce nebo dovozce zařízení) v jiné než černé barvě a otiskem razítka prodejce. Komunikační zařízení musí být také opatřeno schvalovacím symbolem shodným se vzorem, uvedeným na Rozhodnutí. Pokud Rozhodnutí k zařízení neobdržíte, nelze zařízení na telefonní linku připojit. Měli byste dostat i Ohlašovací list o připojení koncového telekomunikačního zařízení k jednotné telekomunikační síti. Do telefonní zásuvky si můžete sami připojit pouze schválené telefonní přístroje a schválená telefonní záznamová zařízení. Všechna ostatní zařízení (tedy i zabezpečovací ústřednu nebo telefonní komunikátor) musí připojit pouze osoba, která má oprávnění k montážní činnosti v oboru telekomunikací. Jakmile se zařízení k telefonní lince skutečně připojí, je nutné vyplnit “Ohlašovací list o připojení koncového telekomunikačního zařízení k jednotné telekomunikační síti”, kde v bodu “A” a “E” musí být vyplněny údaje o majiteli telefonní stanice a o druhu zařízení, které se na linku připojuje, a v bodu “B” musí být uvedeno jednací číslo povolení Českého telekomunikačního úřadu osoby, která provedla připojení zařízení k telefonní síti. Ohlašovací list je nutné nejpozději do čtrnácti dnů od připojení zařízení doručit telefonní společnosti, která předá potvrzený díl D-E majiteli telefonní linky. Rozhodnutí i díl D-E Ohlašovacího listu je nutné uschovat pro případnou kontrolu ze strany telefonní společnosti. O provozu elektrické zabezpečovací signalizace by měla být vedena provozní kniha. To zní honosně, ale prakticky stačí nějaký sešit, kam si napíšete každý problém, poruchu nebo kontrolu bezpečnostního systému. Zpravidla těchto událostí moc nebývá, takže vedení sešitu příliš často neobtěžuje, a přitom máte zpětně přehled o tom, co a kdy se s vaším bezpečnostním systémem stalo. Jednou za rok byste si měli u montážní firmy objednat odbornou kontrolu zařízení. Během ní se překontroluje stav záložních baterií, udělá se zkouška provozu na záložní zdroj a vyčistí a vyzkouší se všechny detektory a jejich zajišťovací smyčky. Nejenom že zase budete mít na rok jistotu, že by váš bezpečnostní systém měl bez problémů fungovat, ale potvrzení o této kontrole by mohlo zajímat i vaši pojišťovnu. www.acces.cz