IntegraCAD 2005 je nejnovější verze specializovaného výpočetního programu pro projektanty TZB. Tento velice komfortní a zautomatizovaný program umožňuje každému projektantovi TZB pracovat s digitálními nákresy a to velice rychle a efektně. Přitom není potřeba kupovat program CAD. V tomto programu je vlastní CAD jádro speciálně upravené pro potřeby TZB. Ovládání digitálních nákresů není složité a pochopení práce s CADem je velice intuitivní. Práce s programem IntegraCAD přináší výraznou úsporu času při projektování. Program je přeložen do 13 jazyků. Používá se 15 let. Jeho databáze pracují s inovovanými údaji všech předních evropských dodavatelů. Standardy programu IntegraCAD 2005

* tepelné ztráty podle EN 12831, DIN 4701 (1983), DIN 4701 (1959) * tepelné zisky podle VDI 2078 * výběr radiátorů pro dvoutrubkový i jednotrubkový systém * podlahové vytápění podle EN 1264 * dimenzování potrubí a výpočet tlakových ztrát pro rozvody topení * dimenzování potrubí a výpočet tlakových ztrát pro rozvody sanitární vody podle DIN 1988 * dimenzování potrubí a výpočet tlakových ztrát pro rozvody konvektorů

Nejdůležitější charakteristiky programu IntegraCAD

* modulární architektura programu - práce pouze s jednotlivými moduly, nákup po částech * multifunkčnost hlavních modulů - propojení tabulek s nákresy a katalogy, samostatnost modulů * přizpůsobivost rozhraní - přizpůsobivost rozměrů tabulek a objektů, automatické přepočty * jednoduchost - intuitivní práce přes hlavní obrazovku, program sám navádí * zvětšená ochrana údajů - automatické ukládání práce, záložní kopie * vícejazyčnost - pracuje se v mateřském jazyce a výstupní sestavy se tisknou v cizím jazyce * automatizace - automaticky se definují podlahové smyčky, rozdělovače, radiátory a části rozvodů

Současné verze jsou volně ke stažení na www.lipovica.cz. Zdroj: Lipovica