Kabelové rozvody informační techniky se již dávno staly součástí technického vybavení budov a mají stejnou důležitost jako vytápění, osvětlení nebo napájení. Špatná kvalita těchto rozvodů způsobená nevhodným návrhem, použitím nevhodných komponent, nesprávnou instalací či jinou příčinou může ohrozit efektivní chod organizace a má vážný dopad v podobě přímých i nepřímých nákladů na odstranění havarijního stavu a jeho následků. V současné době zákazníci požadují silové i datové rozvody integrované do jednotného designu. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga proto nabízí široký sortiment komunikačních zásuvek pro různé výrobce kabelážních systémů. Zákazník tak má možnost vybrat si a použít řešení, které splňuje jeho potřeby a nároky na výkon, cenu a především certifikaci a dlouhodobé záruky, spojené právě s kabelážním systémem. Komunikační zásuvky jsou nabízeny v designových řadách Swing®, Tango®, Element®, Time®, solo®, alpha nea®, alpha exclusive® a impuls. Obvykle lze v každé designové řadě použít komponenty několika výrobců, ve verzích stíněných i nestíněných, Cat 5 i Cat 6 a samozřejmě i optických. Zákazník má tak možnost realizovat kabelážní systém podle potřeb i finančních možností, vyhovující pro všechny možné účely – přenos dat, telefony, přenos televizního signálu, Power over Ethernet, atd. Univerzální komunikační zásuvky s nosnou maskou Základem tohoto řešení jsou 2 skupiny nosných masek. První skupina obsahuje především masky 5014A-B1017 (jednonásobná) a 5014A-B1018 (dvojnásobná) a slouží pro montáž 1 nebo 2 konektorů do zásuvek v řadách Tango®, solo®, alpha nea®, alpha exclusive® a impuls. Druhá skupina je tvořena maskami např. 5014E-B01017 (jednonásobná) a 5014E-B01018 (dvojnásobná), které plní stejný účel v designových řadách Element® a Time®. K těmto nosným maskám jsou nabízeny osvědčené konektory Reichle & De-Massari v tzv. verzi Snap-in. Jako alternativu lze použít jakékoliv keystony z nabídky ABB nebo např. Panduit, AMP, RiT, Brand-Rex nebo Molex. Univerzálnost nosných masek umožňuje instalaci širokého množství různých konektorů (CINCH, BNC, atd). Komunikační zásuvky pro prvky Panduit Mini-Com® Řada Panduit Mini-Com® se odlišuje způsobem upevnění do zásuvky od konektorů typu keystone. Velkou výhodou je unifikace všech rozměrů pro metalické, optické i jiné rozhraní. Do jedné zásuvky tak lze instalovat až 3 prvky tohoto systému. To umožňuje rozšířit počet přípojných míst v zásuvce bez nutnosti instalace další zásuvky či rezervovat jedno přípojné místo do budoucnosti v podobě záslepky. Další zajímavou možností je zřízení připojovacího bodu pro audio a video signál v jediné zásuvce použitím 3 modulů s CINCH konektory nebo 2 modulů s CINCH konektory a jedním s S-VHS konektorem (video signál, levý a pravý zvukový signál). Zásuvky pro prvky Panduit Mini-Com® jsou nabízeny v řadách Tango®, Element® a Time®. Jsou bez obvyklého popisového pole, k identifikaci zásuvky se plně využívá systém Pan-Mark®. Komunikační zásuvky pro systém Reichle & De-Massari R&Mfreenet V řadě Tango® je dodávána zásuvka pro oblíbený kabelážní systém Reichle & De-Massari R&Mfreenet. Základem je konektor s odlišným způsobem upevnění než u výše zmiňované verze Snap-in. Vlastní konektor leží na tzv. „podvozku“, celý konektor se po instalaci jednoduše nasune do upevňovacích drážek v zásuvce. Na vnější straně jsou kolem konektoru 4 malé otvory, tzv. „Smart holes“. Do nich je možno použít široký sortiment doplňků řady „Security system“, sloužící k označování a odlišování zásuvek a k zabezpečení proti neoprávněnému použití zásuvky nebo naopak proti vytažení kabelu ze zásuvky. Do této zásuvky je možno použít i optické spojky pro instalaci optických datových zásuvek.

Všechny metalické konektory Reichle & De-Massari se připojují k instalačnímu kabelu bez nutnosti použití nástrojů. Komunikační zásuvka v řadě Swing® Nová designová řada Swing® je rovněž vybavena komunikační zásuvkou. Slouží pro instalaci 2 konektorů keystone z nabídky ABB. Jako alternativu podle potřeb zákazníka lze použít i keystony jiných výrobců. Nabídka je doplněna záslepkou pro případ obsazení pouze jednoho portu. Kryt zásuvky komunikační 50x50 mm V designových řadách Element® a Time® je k dispozici i kryt s aperturou 50 mm, který umožňuje instalaci širokého spektra metalických i optických konektorů různých výrobců. Tyto konektory se upevňují do modulů o rozměrech 25x50 mm nebo 50x50 mm, celá sestava se zacvaknutím upevní do krytu zásuvky. Toto řešení poskytují téměř všichni výrobci kabelážních systémů, např. Molex, AMP, Reichle & De-Massari, RiT či Nexans. Nový typ zásuvek v řadách solo®, alpha nea®, alpha exclusive® a impuls Jako novinku uvádí společnost ABB s.r.o. novou generaci datových zásuvek v designových řadách solo®, alpha nea®, alpha exclusive® a impuls. Kryt ve všech designových řadách je obdobný – plochý tvar, dva porty, zakryté clonkami, přímý vývod kabelu. Vnitřní část tvořená třmenem a plastovým držákem konektorů je stejná pro výše zmíněné řady. Do těchto zásuvek je možno použít jak keystony z nabídky ABB s.r.o., tak i alternativní, např. Panduit, RiT, AMP, Brand-Rex, Molex či jiné se stejným způsobem upevnění. Instalace do podparapetních kanálů Zatímco pro instalaci pod omítku lze doporučit zásuvky všech designových řad a výběr závisí hlavně na výběru zákazníka, při instalaci do podparapetních kanálů je situace trochu jiná. Pro tento způsob uložení kabeláže a silnoproudých rozvodů lze doporučit především řady Element® a Time®. Kromě příznivých estetických parametrů se zde uplatní i některé další vlastnosti. Především víko kanálu se bez potíží schová pod rámeček přístrojů a s ním se schovají i drobné nerovnosti při úpravách víka. Navíc víko je možno řezat jednoduše rovně bez nutnosti otvor pro přístroj vykružovat. Široký barevný sortiment těchto dvou řad umožňuje snadné barevné odlišování napájecích okruhů i datových zásuvek. Bezšroubové přístroje zásuvek zase podstatnou měrou urychluje montáž. Přehled norem Specifikace parametrů kabelážních systémů je obsaženo v normě ČSN EN 50173 – Univerzální kabelážní systémy, na tuto normu navazují ČSN EN 50174-1 – Instalace kabelových rozvodů – Specifikace a zabezpečení kvality a ČSN EN 50174-2 – Instalace kabelových rozvodů – Plánování instalace a postupy instalace v budovách. Tyto dvě normy řeší například i problematiku elektromagnetické kompatibility (EMC), oddělení obvodů a souběh datových a napájecích kabelů ve společných trasách. Obě normy se také odkazují na ČSN EN 50310 – Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky a obsahují i řadu dalších normativních odkazů. -Ing. Pavel Mony, product manager, ABB s.r.o., Elektro-Praga-