Technika kráčí vpřed mílovými kroky, co bylo vloni horkou novinkou, je letos zastaralé. Nevyhýbá se ani bydlení a v neposlední řadě umožňuje využití široké škály klasických i elektronických přístrojů. Podstatné je, aby činnost všech provozních funkcí byla co nejefektivnější a zároveň zvyšovala komfort bydlení. Překonáno! Lokální řídicí systémy jsou už překonané. Ne, že byste jimi nemohli stále pohodlně ovládat jednotlivé funkce, ale moderní přístup předpokládá řízení všech funkcí v jediném společném systému. Kromě pohodlí je dalším výrazným kladem úspora nákladů na pořízení, provoz a v neposlední řadě i úspora energií. Jako příklad poslouží vazby klimatizačních funkcí a činnosti žaluzií. Topení i chlazení bude regulováno na základě údajů společného termostatu. V zimě se lamely žaluzií roztáhnou, aby sluníčko interiér vyhřívalo, v létě tomu bude právě naopak. Lamely se zatáhnou, aby se místnosti zbytečně nezahřívaly. Centrála Srdcem systémové elektrické instalace zdaleka nemusí být jen centrální řídicí jednotka. Všechny přístroje mezi sebou vzájemně adresně komunikují. Po instalační sběrnici si předávají příkazy, zprávy, naměřené hodnoty. Doručení zprávy je potvrzeno zpětným hlášením. Aktuální stav všech funkcí může být zobrazen na displejích nebo jiným vhodným způsobem. Systém samočinně podle okamžitého požadavku řídí provoz všech funkcí v celém bytě nebo domě. Jeho výkonnostní spektrum je téměř neomezené. Snímače Důležitou součástí systémové elektrické instalace jsou snímače, které slouží k předání naměřených hodnot, případně k předání příkazu k ovládání různých funkcí. Informace jsou přenášeny po sběrnici formou digitálního telegramu adresovaného jednomu nebo několika účastníkům na sběrnici. Mohou vykonávat i celou řadu logických vazeb. Co je inteligentní domácnost Do automatizované domácnosti spadá regulace teploty, ovládání světel, rolet, scén a časových programů. Například při navolení tlačítka ráno se vytáhnou rolety, zapne se hudba, rozsvítí světla v kuchyni a na chodbě a zapne se vytápění koupelny, případně další libůstky, které si sami zadáte. Pod volbou večer může být např. zatažení rolet, zapnutí televize, rozsvícení lampičky a další zajímavosti. Patří sem i reproduktory, z nichž je možné poslouchat hudbu z různých zdrojů, které jsou do systému napojeny. K systému je možné napojit jakýkoli zdroj, klidně i kapesní digitální přehrávač MP3. Tyto činnosti je možné ovládat třeba přes klasické ovladače na stěnách, které na první pohled vypadají jako spínače, nebo i přes dotykový panel. Ten umístěte na frekventované místo, kde je největší pohyb osob, do kuchyně nebo do obývacího pokoje. Odtud je možné ovládat všechny výše popsané funkce včetně zabezpečovacího systému. Videotelefon Za další centrálu by se dal považovat i tzv. videodisplej neboli barevný nástěnný videotelefon bez sluchátka, přes který je zároveň možné ovládat zvukový systém, termoregulaci, scény a alarmy. Tato jednotka má barevný monitor LCD 2,5 palců a navíc velmi hezky vypadá. -jop-Foto: IQdum, Bticino, ABB, Media Design Inc, Cedia