Jako hrdí partneři tohoto projektu se samozřejmě hlásíme k takovému kroku a zcela souhlasíme. Interiér může být krásný, elegantní a efektní, i když do něj investor nevloží miliony. Každá snaha o zpopularizování dobrého designu i s pomocí mála je velký krok kupředu. Samozřejmě, že rádi budeme čtenářům na stránkách našeho časopisu, jak už to dlouho děláme, nabízet i právě tyto interiéry.

Vznik nové kategorie reaguje mimo jiné i na současnou vlnu tiny housů, ale rovněž vychází vstříc mladé generaci, která hledá cenově dostupnou inspiraci.

„Do minulého ročníku se sice přihlásila řada excelentních proměn panelových bytů a jeden z nich dokonce v kategorii Rekonstrukce zvítězil, ale nová soutěžní kategorie by měla posuzovat kvalitu interiéru také s ohledem na finanční limity a schopnost autora se s nimi vypořádat. Nemá smysl proti sobě v jedné kategorii stavět vilu proti startovacímu bydlení mladého páru, protože u obou typů si architekt nebo designér klade docela jiné otázky“ říká ředitel a zakladatel soutěže Interiér roku Petr Tschakert.

Startujeme!

A tak startuje nový ročník s novou kategorií. Autoři z ČR i SR mohou přihlašovat už od 15. 11. interiéry, které vznikly v průběhu roku 2021. Uzávěrka soutěže je 28. 2. 2022 a vítězové budou vyhlášeni jako vždy v závěru kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX, a to 26. 4. 2022.

Mezinárodní odbornou porotu opět povede architekt, designér a bývalý rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze prof. akad. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c., a kromě něj v ní zasedne řada dalších českých i zahraničních interiérových architektů, designérů a odborníků z oblasti vizuální kultury. Složení poroty je vedeno zejména snahou, aby výsledky plastičtěji zohledňovaly interiér jako multidisciplinární, nikoliv jen architektonický obor.

Záštitu

Záštitu nad sedmým ročníkem soutěže Interiér roku poskytlo Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy a starosta městské části Praha 7.