Úlohou schodiště je vertikálně spojovat jednotlivá podlaží a umožnit pohodlný a bezpečný výstup i sestup. Funkcí a charakterem patří mezi prostory, které významně ovlivňují obytné prostředí, je stavebně náročné a i jeho realizace bývá finančně nákladná. Z těchto důvodů bychom mu tedy měli věnovat zvýšenou pozornost. Stavba schodiště je složitá záležitost, kterou musí vždy provádět odborná firma. V první řadě musí určit vhodný typ, aby byl v daném interiéru co nejefektivnější tzn. nezabíral mnoho místa a přesto plnil funkci. Na základě výpočtů se připraví jednotlivé návrhy, které se konzultují s uživatelem. Základním požadavkem je pohodlnost, bezpečnost, snadná dostupnost ze všech uvažovaných míst, dobrá větratelnost a správné osvětlení. Pomineme-li kvalitu stavby, pak dodržení těchto podmínek bude schodiště vždy sloužit svému účelu. Jedním z důležitých kritérií je vzhled schodiště, který uživatel může pomocí správné volby materiálu ovlivnit a tím i zasáhnout do vjemu celého prostoru. Materiály k obložení Základním a tradičním povrchem je obklad přírodním kamenem. Používají se tvrdé a odolné kameny, jako např. žula či mramor. Můžeme použít i materiály bez povrchových úprav (např. břidlici), jejichž pokládka je však velmi náročná a pokladač se musí vyzbrojit notnou dávkou trpělivosti. Na stupnice zpravidla používáme kameny s tloušťkou 4 cm a 2 cm na podstupnice. Kamenné dlaždice klademe do vrstvy cementové malty nebo lépe do speciálního lepidla, soudržnost zvýšíme kovovými příchytkami. Podobně se osazuje také keramická dlažba, u které nejsme limitováni volbou materiálu a tak se můžeme soustředit jen na vizuální efekt. Častým materiálem je i umělý kámen, což je dvou až tří centimetrová vrstva cementové malty s přísadou jemné žulové nebo porfyrové drtiny. Vrstva umělého kamene se nanáší přímo při betonování železobetonových stupňů nebo dodatečně na hotovou konstrukci. Jedním z nejčastějších je obložení ze dřeva. Je vkusné, praktické a snadno udržovatelné. Využíváme tvrdé dřevo (dub, jasan), doporučená tloušťka stupnice je cca 4 cm a podstupnice 2 cm. Dřevěný obklad se připevňuje do dřevěných osazovacích špalíků umístěných do stupně už při betonování schodů. Kvůli zlepšení osazení a pro tlumení nárazů se mohou dřevěné schody podkládat pružnými izolačními deskami. Vlastní připevnění se provádí pomocí vrutů se zapuštěnou hlavou. Používá se také PVC, guma či linoleum, což se může někomu zdát trochu jako přežitek doby, nicméně (s výjimkou linolea) to je zatím nejlevnější možná varianta, která se často využívá i k renovaci schodiště. Tyto materiály se lepí na vyhlazený, suchý a rovný podklad a na přední hranu stupně se používá vyměnitelná okrajová lišta (tato část je nejnamáhanější a po určité době se musí kvůli opotřebování vyměnit). Důležité je zdůraznit, abychom volili materiál určený do zátěžových prostor, který nápor (chůzi nahoru a dolu) co nejdéle vydrží a nemusí se měnit často. Trend doby V posledních letech, zvláště v moderním interiéru jsou oblíbená takzvaná schodnicová schodiště. Funkci pilířů přebírá jedna nebo více schodnic, které jsou opřeny do podest a mezipodest. Staticky jsou schodnice šikmo položené nosníky, na nichž leží jednotlivé stupně. K jejich výrobě se používá železobeton, který je dnes stále více nahrazován jinými materiály. Prostorově volnější alternativou je samostatně vytvarovaná a vybetonovaná schodnice, na kterou se dodatečně montují schodišťové stupně (zpravidla tvořené samostatnými stupnicemi). Známe dřevěné schodnicové schodiště, které je spíše záležitostí chat a rekonstruovaných objektů. Častější jsou ocelová schodnicová schodiště, která jsme donedávna mohli vidět zvláště v technických provozech. Díky současnému trendu se začínají používat v moderním interiéru. U těchto schodišť musí statik navrhnout nejen profily všech prvků včetně zábradlí, ale i všechny sváry a kotevní šrouby. Kotvení do podest a mezipodest se provádí přivařením k ocelovým plotnám (je lepší je navrhovat větší, protože při osazování ocelových schodnic je ještě před přivařením možná dodatečná rektifikace). Ocelové schodiště se také osazuje kotvením, většinou pomocí šroubů do čisté podlahy. Oblíbené a stále častěji využívané jsou kombinace materiálů, které jsou preferované také v současném moderním interiéru jako je dřevo, ocel a sklo. Úprava povrchu Schodiště je jednou z nejnebezpečnějších míst v domě. Při pohybu nahoru nebo dolu se velmi snadno může stát úraz, který může skončit dokonce i smrtí. Proto nutně musíme než cokoli jiného zajistit naprostou bezpečnost. Materiály o kterých jsme se doposud zmiňovali (kov, sklo, leštěný kámen) jsou velmi kluzké a tak i laika napadne, že se musí povrchově upravit. Z tohoto důvodu musíme nejnamáhanější okraj stupnice opatřit protiskluzovou úpravou. Většinou volíme vybroušení drážek, vypískování povrchu nebo je možné použít pásy s naneseným protiskluzovým povrchem, případně i další varianty, které jsou na obdobném principu. -ram-