Invalidní důchod je dávkou, která má nahradit příjem člověka ve chvíli, kdy mu jeho zdravotní stav nedovoluje pracovat nebo je jeho schopnost pracovat výrazně snížena. Tento typ důchodu je lidem poskytován na základě zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Stupně invalidity

O pojistné částce v případě invalidity:

V závislosti na míře postižení se rozlišují 3 stupně invalidity:

  • Invalidita 1. stupně: pojištěnci, jejichž pracovní schopnost klesla o 35 až 49 %.
  • Invalidita 2. stupně: pojištěnci, jejichž pracovní schopnost klesla o 50 až 69 %.
  • Invalidita 3. stupně: pojištěnci, jejichž pracovní schopnost klesla nejméně o 70 %.

A nyní ke zmíněným nejčastějším omylům, které se týkají invalidního důchodu.

Invalidní důchod nemusí být na celý život

Pokud vám bude přiznán invalidní důchod, neznamená to, že na celý život. Na základě přezkoušení vašeho zdravotního stavu vám může být odebrán. Podle posouzení posudkového lékaře na tom můžete být tak dobře, že nebudete mít na důchod nárok. A to i přes to, že nebudete úplně zdraví. Stupeň invalidity může být během let snížen, ale také může dojít k úplnému odebrání důchodu.

Invalidní důchod: Mýty, kterým jste možná věřili Invalidní důchod: Mýty, kterým jste možná věřili Autor: shutterstock.com

Invalidní, ale přesto bez důchodu

Přestože můžete být invalidní ve 2. stupni, může se stát, že na invalidní důchod nebudete mít nárok. Ten totiž nevzniká jen přiznáním invalidity, ale i získáním potřebné minimální doby pojištění, ta se liší podle věku.

Pak se může stát, že ve svých 35 letech budete muset získat 5 let pojištění v posledních 10 letech. Ale protože jste většinu času strávili na ÚP, kde se náhradní doba pojištění počítá jen omezeně, nebudete mít na důchod nárok.

Díky práci se vám výše důchodu nezvýší

Pobíráte invalidní důchod 1. stupně a chcete si současně přivydělávat v práci? Můžete. Z důvodu aktuálního příjmu se vám však invalidní důchod nezvýší. Vaše výdělky však budou mít vliv na výši budoucího starobního důchodu.

Čtěte také

Octomilkám se take někdy říká banánové mušky

Čtěte také

Kempují octomilky ve vaší kuchyni? Vyžene je úklid, chemie a ověřené pasti

Není to náhradní doba pojištění

Pobíráte invalidní důchod a myslíte si, že se vám toto období hodnotí jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu? Omyl. Jako náhradní doba pojištění se hodnotí jen doba, po kterou pobíráte invalidní důchod 3. stupně. Doba pobírání invalidního důchodu 1. a 2. stupně se jako náhradní doba pojištění nehodnotí.

Daňové úlevy nejsou vysoké

Pracujete jako invalidní důchodce 1. stupně na částečný úvazek? Pak můžete při výpočtu daně z příjmů fyzických osob uplatnit nejen slevu na poplatníka (2 570 Kč), ale také slevu na invaliditu (210 Kč). Jen osoby ve 3. stupni mají nárok na odečtení vyšší částky (420 Kč).

Zdroj: mesec.cz, cssz.cz, mpsv.cz