Izolace stěn, podkroví a podlah rodinného domu zabraňuje tepelným ztrátám v zimním období a zároveň nárůstu tepla v létě, snižuje spotřebu energie nezbytné k vytápění, zabraňuje průniku hluku, zvyšuje celkovou odolnost domu vůči povětrnostním vlivům a prodlužuje životnost stavby. Teplo nejčastěji uniká prouděním a vedením právě skrze zdi a střešní plášť budovy. K zadržení vzduchu a zpomalení jeho proudění slouží kvalitní izolace. Firma Knauf Insulation nabízí svým zákazníkům komplexní systémová řešení a k výrobě izolačních materiálů využívá nejpokrokovější technologie, umožňující vyrábět skleněnou a kamennou vlnu s velmi jemnými a dlouhými vlákny. Díky této technologii dochází při izolaci k mnohem výraznějším úsporám energie.

Určitou úroveň tepelné izolace poskytují prakticky všechny stavební materiály. K dodržení striktních stavebních norem je ovšem zapotřebí použít speciální typy vysoce kvalitních izolací. Kupříkladu Knauf Insulation v bohatém sortimentu svých výrobků nabízí produkty - skelnou minerální vlnu, kamennou minerální vlnu, extrudovaný polystyren (XPS) a izolace na bázi dřeva a cementu (dřevocementové desky Heraklith) - umožňující maximální využití tepelných a akustických vlastností spolu s energetickou účinností. K nejdůležitějším montážním krokům většiny staveb – týká se rodinných a bytových domů stejně jako ostatních typů budov – však rozhodně patří důsledná izolace především vnějšího pláště budovy a izolace šikmé střechy.

Při úspoře energie budov hrají významnou roli konstrukce obvodových stěn, které zároveň plní i důležitou estetickou roli. Pohodu vnitřního prostředí budovy výrazně ovlivňuje správný návrh skladby těchto konstrukcí. Jednovrstvé klasické obvodové stěny nezabezpečují tepelně izolační ani akustické požadavky vnitřních prostor objektu, proto odborníci doporučují realizace vícevrstvých konstrukcí, případně aplikaci dodatečných zateplovacích systémů. Vnější izolace pomáhají udržovat stabilní teplotu budovy kumulací tepla v zimním a snižováním nárůstu tepla ze slunečního záření v letním období. Izolace fasády je proto přínosem jak u novostaveb, tak u rekonstruovaných objektů.

K osvědčeným materiálům z bohatého sortimentu Knauf Insulation se řadí například hydrofobizovaná izolační deska NOBASIL FKD, vyráběná z minerální vlny spojené umělou pryskyřicí. Je určená k tepelné, zvukové a protipožární izolaci fasád a stěnových konstrukcí z exteriérové strany kontaktním způsobem s následnou povrchovou úpravou omítkou. K přednostem uvedeného výrobku patří mimo jiné nízký součinitel tepelné vodivosti, nehořlavost, výborné akustické vlastnosti, průvzdušnost, odolnost vůči mikroorganismům, nenasákavost nebo objemová a tvarová stálost. Výrobce ji dodává na trh v tloušťkách od 20 do 160 mm, v šířce 500 a 600 mm a délce 1000 mm. Stejně vynikající parametry nesou i další výrobky – kupříkladu fasádní lamela NOBASIL FKL s kolmo orientovaným vláknem a zvýšenou hydrofobizací nebo třeba deska NOBASIL FRN z čedičových vláken, předurčená k tepelné, zvukové a protipožární izolaci montovaných odvětraných fasádních systémů či jako výplň lehkých panelových stěn.

Nejběžnějším řešením zastřešení obytných budov zůstávají šikmé střechy s nejrůznějšími druhy a typy krytin, ať už z přírodních nebo umělých materiálů, z břidlice, z pálených nebo betonových tašek atd., které se často používají i u nebytových staveb. Šikmá střecha zkrátka patří k oblíbeným řešením pro architekty, projektanty i stavebníky. Stejně jako obvodový plášť stavení i střecha si ovšem žádá své v podobě zateplení kvalitní izolací. Knauf Insulation pro tyto účely nabízí produkty vyrobené ze skelných vláken, které díky své nízké hmotnosti nezatěžují nosné stropní konstrukce a lze je využít k vytvoření tzv. „teplé“ i „studené“ střechy. Rozdíl je pouze ve způsobu montáže izolací kladených buďto v úrovni stropu, nebo v úrovni krokví. Mezi osvědčené výrobky patří například Unifit 035 a Unifit 039 či Classic 040 v rolích nebo desky TP 116 a TP 115. Novinkou v katalogové nabídce je pak speciální akustický izolační materiál ze skleněných vláken s příznačným názvem Decibel (TI 140), určený zvláště k výplni dvouvrstvých stěn, popř. stropů a střech, kde výrazně přispívá k neprůzvučnosti konstrukce. Hlavní oblastí použití Decibelu je akustická izolace vnitřních montovaných stěn ze sádrokartonu a tepelná i akustická izolace šikmých střech a izolace vnitřních stropů.

-Pavla Macháčková- Více informací získáte na http://www.knaufinsulation.cz/