Pokud žijeme v domě, který je postaven z lehkých materiálů, tepelná setrvačnost a akumulační schopnost je malá a byt je prakticky při vysokých teplotách neobyvatelný. Abychom se tomuto problému vyhnuli, investujeme do klimatizace, jejíž pořízení je finančně a energeticky náročné a způsobuje hluk, který se může postupem času stát nesnesitelným.

Naproti tomu je výhodnější a energeticky úspornější investovat do zateplení budovy, což z počátku přinese větší finanční výdaje, ale postupně se nám částka vrátí. Není nic lepšího, než investovat do energeticky úsporných stavebních úprav v době, kdy jsou stavební materiály a výrobky relativně levné a trh stavebních prací není přeplněný ani příliš drahý. Za nízkou cenu tak získáme trvalý zdroj úspor energie. Příjemné na tom je, že se tyto úspory výrazněji projeví při jejich očekávaném nárůstu. Rozhodneme-li se byt nebo dům zateplit, vytvoří se souvislá ochrana stavby s nepatrným množstvím tepelných ztrát. Zateplené budově dodává vnější plášť i nový optický a estetický vzhled.

Dodatečná izolace střechy bytového domu Autor: archiv K zateplení budov dochází v důsledku potřeby zlepšit jejich fyzický stav, odstranit zanedbané údržby či zabezpečit technické parametry odpovídající požadavkům kladeným na současné stavební konstrukce a budovy. Je také jedním ze základních zdrojů možného snižování emisí. Obvykle je to efektivnější než dosud prosazované zajišťování náhrady klasických energetických zdrojů energie obnovitelnými zdroji energie.

Příznivé účinky zateplení budovy

U zatepleného objektu začíná topná sezóna později a končí dříve než u standardního. Vyrovnanější a vyšší povrchová teplota stěn snižuje riziko poruchy obkladů a tapet, dochází ke kvalitnějšímu využití vnitřních prostor domů a bytů, protože dané prostory lze plně využít.

Spotřeba tepla a skutečné spotřeby energie klesají v závislosti na druhu objektu od minimálně 20 – 30 %.

Eliminují se živelní problémy, jako zatékání vody do obvodových a střešních plášťů nebo oken, odstraňují se hygienické nedostatky budovy (např. plísně) a zlepšuje se tepelná pohoda v bytech, zvýší se tak nakonec i kvalita bydlení. Mezi nezbytné přednosti patří i zlepšení životního prostředí v okolí domu při menším využití palivového materiálu.

Budovy: zásadní příspěvek Stavební sektor, od průmyslové výstavby po výstavbu bytů, kanceláří i terciární sféry, produkuje téměř 18 % emisí CO2. To jej společně s automobilovým průmyslem staví do čela žebříčku znečišťovatelů. Úspora energie je odpovědností nás všech, každého jednotlivce za každých okolností. Musíme si klást řadu otázek, na které jsme nebyli dříve zvyklí. Nechám teplotu v mém pokoji vystoupit až na příjemných 22 °C? Opravdu musím vytápět svou chatu, i když tam nejsem? Není klimatizace v mé kanceláři zapnuta zbytečně na maximum? A proč ji nechávám zapnutou i v noci? Nepropouštějí velká okna dovnitř příliš mnoho tepla? Jsou obvodové stěny opravdu izolované? Dokáže střecha v zimě udržet v domě teplo? Právě zde je třeba činit rozhodnutí, která by přinesla výsledky co nejrychleji.

Dodatečná izolace střechy bytového domu Autor: archiv Zateplením střechy se ušetří od 10 do 70 % energie, vhodnou izolací podlah se ztráty energie sníží až o polovinu a dodatečným zateplením obvodových stěn z vnější strany objektu lze snížit spotřebu energie o 15 – 30 %. Vedle kvalitní izolace je možné spotřebu energie v budovách snížit i instalací solárních ohřívačů vody a fotoelektrických článků nebo využitím energeticky a ekonomicky efektivních stavebních materiálů, jako je stavební dřevo, sláma, bavlna nebo konopí, které některé země nerozumně opomíjejí. Přínosem k úsporám energie jsou i tepelná čerpadla, izolační skla oken nebo přirozená ventilace: motorem poháněné a automaticky řízené systémy společně s vhodnou izolací umožňují získávat teplo z venkovního vzduchu při zajištění tepelného pohodlí, které je navíc hygieničtější.

Investovat se vyplatí Investice do zateplení budov se vyplatí a přinese finanční úspory. Je to nejjednodušší a finančně nejefektivnější způsob, jak ušetřit za energii. Izolace působí po celý čas životnosti stavby, a trvale tak snižuje spotřebu energie. Průměrná roční návratnost je od 20 do 30 %, částka se tedy vrátí přibližně do 5 let. Jedna koruna investovaná do zateplení znamená po dobu třiceti let úsporu nejméně sedmi korun. -td- ve spolupráci se společností Knauf Insulation Foto: http://www.profimedia.cz/, Knauf Insulation