Nová pětipodlažní administrativní budova, která je poslední etapou rekonstrukce a dostavby energetického komplexu ČEPS, a.s. (dceřiné společnosti ČEZ, a.s.) v Praze na Bohdalci, byla dokončena a předána do užívání. Stejně jako první etapu přestavby dvou na sebe navazujících objektů určených pro centrální dispečink dokončených v roce 1999 prováděla i tuto stavbu společnost IPS Skanska. V soutěži Stavba IPS 1999 získal tento objekt ocenění „Nejlepší stavba“ a v loňském roce byl na veletrhu For Arch nominován na titul Stavba roku 2000. Celý projekt je však nejen zdařilým architektonickým ztvárněním (autor Ing. arch. Vlastimil Mulač), ale i technicky velmi náročnou stavbou. „Oproti běžným stavbám odehrávajícím se ve volném prostoru byl průběh stavebních prací komplikován těsným sousedstvím objemných venkovních transformátorů 110kV, jejichž provoz nebylo možné přerušit“, vysvětluje Jindřich Beneš, vedoucí střediska závodu 10, IPS Skanska. Pro trvalé zajištění provozu dispečinku bylo rovněž nutno zachovat věž s technickým zařízením (anténní systém) v neměnné výšce 19 metrů. To vyžadovalo zvláštní technické zabezpečení pro demolici starého objektu a současnou výstavbu nové ocelové konstrukce. První etapa přestavby (objekt centrálního dispečinku) byla dokončena v roce 1999, tedy přesně sedmdesát let poté, kdy 10. října 1929 byla uvedena do provozu původní Transformovna Praha Jih. Tento původní komplex provozních, administrativních i obytných budov pro zaměstnance byl na svou dobu zejména po technické stránce vybavený velice nadstandardně a sociálním zázemím se podobal známému baťovskému modelu. Původní urbanistické řešení ze třicátých let bylo postupně znehodnocováno dalšími stavebními úpravami. Proto dnešní přestavba moderního areálu, o níž se s obdivem zajímala i řada zahraničních partnerů ČEPS, odpovídá původním architektonickým prvkům. Zajímavostí objektu je vestavěný zvláštní útvar, kterému se říká „žiletka“. Tento prvek původně prostupující celým objektem dnes vybíhá na východní stranu jako ostrý výčnělek a tvoří protihlukovou zeď venkovním transformátorům 110kV. Součástí celého energetického komplexu je nově vybudovaný ústřední dispečink ČEPS a.s. pro řízení elektrizační soustavy ČR.