Rozšíření nabídky se týká také izolačních materiálů pro sokl a spodní stavbu, kde Isover vedle extrudovaného polystyrenu XPS nabízí také výrobky z expandovaného polystyrenu EPS.

Autor: archiv Soklové desky Isover EPS Sokl, desky Isover EPS Perimetr a drenážní desky Isover EPS DD Universal jsou speciálním typem EPS desek napěňovaných do forem pro náročné tepelné izolace konstrukcí v přímém styku s vlhkostí. Desky se zejména vyznačují minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku a mrazuvzdorností. Desky jsou určeny i pro vysoce zatížené konstrukce (průmyslové podlahy apod.). Není je nutno stejně jako desky z extrudovaného polystyrenu XPS chránit hydroizolací. Jsou vyráběny výhradně v samozhášivém provedení.

Desky Isover EPS Sokl

Soklové desky Isover patří mezi základní stavební materiály pro každou stavbu. Jsou určeny pro sokl jak zateplených stěn v rámci zateplovacího systému ETICS, tak nezateplených zděných konstrukcí. Zde oceníme jejich vysokou odolnost proti průrazu a působení vlhkosti.

Hlavní funkce:

 • odstranění obvyklého tepelného mostu v oblasti přechodu stěny na betonový základ
 • vytvoření spolehlivého detailu ukončení hydroizolace nad terénem
 • umožnění provedení souvislého omítkového souvrství až pod úroveň terénu

Obě strany soklových desek jsou opatřeny vaflovou strukturou pro výbornou přídržnost lepidel a tmelů. Desky se zpracovávají shodně jako běžné fasádní EPS desky. K lepení se zpravidla používají cementové lepící tmely dle jednotlivých systémů ETICS. V případě aplikace na hydroizolace se k lepení používají lepící PUR pěny. Na soklové desky se nejčastěji aplikuje vyztužující vrstva a následně soklová ušlechtilá tenkovrstvá omítka.

Desky Isover EPS Perimetr

Desky Isover EPS Perimetr jsou určeny pro tepelné izolace budov spodní stavby, zejména suterénních stěn, základových desek apod.

Hlavní funkce:

 • tepelná izolace spodní stavby
 • ochrana hydroizolace (nahrazují ochrannou přizdívku)

H Autor: archiv rany desek jsou standardně opatřeny polodrážkou, která zamezuje vzniku tepelných mostů. Povrch tvoří systémový rastr po 50 mm, který usnadňuje dělení desek. Desky Perimetr Isover se aplikují shodným způsobem jako desky XPS. Pokládají se v jedné vrstvě, natěsno na vazbu. K podkladu (ke stěně) se připevňují vhodným lepidlem. Vodorovné aplikace se provádějí jako volně položené.

Drenážní desky Isover EPS DD Universal

Drenážní desky Isover jsou universálně použitelné jako soklové i drenážní. Jejich hlavním cílem je zajistit jak tepelnou izolaci, tak plošné odvedení vody k drenážnímu potrubí.

Hlavní funkce:

 • vytvoření plošné drenáže
 • ochrana hydroizolace (nahrazují ochrannou přizdívku)
 • zateplení spodní stavby (suterénu, základů) – tj. vyřešení obvyklého tepelného mostu
 • elegantní a jednoduché řešení detailů ukončení hydroizolace nad terénem
 • umožnění provedení souvislého omítkového souvrství až pod úroveň terénu

Další výhody oproti jiným typům plošné drenáže (např. nopové folie):

 • desky Isover EPS DD Universal je možno na lícové straně spolehlivě omítat (vaflová struktura)
 • drenážní desky jsou mechanicky velmi pevné a při sedání přilehlého násypu se nedeformují (není je nutno chránit další konstrukcí)

Obvod desek je standardně opatřen polodrážkou. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá strana je opatřena vaflovou strukturou povrchu (pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů). Drenážní desky jsou vyráběny ve dvou variantách, bez filtrační geotextilie (Isover EPS DD Universal) a s filtrační geotextilií (Isover EPS DD Geotex), kde filtrační textilie chrání drenážní rastr před zanášením.

Desky se lepí na hydroizolace nejčastěji PUR lepícími pěnami, v oblasti nad terénem se následně kotví talířovými hmoždinkami. Drenážní desky se v úrovni pod terénem bez další ochrany zasypávají, v úrovni nad terénem (cca 20 cm pod terén) se shodně jako soklové desky opatřují armovací vrstvou a ušlechtilou soklovou omítkou.

-Isover-