Íván je klenutá halová stavba na obdélníkovém půdorysu s otevřenou přední stranou, která je zpravidla proti vstupu na nádvoří. Tento typ staveb pochází z Íránu. Ke stavbě ívánu se zpravidla používaly pálené cihly.