Šikmé střechy izolujeme pouze v případě, že je podkroví využitelné. V opačném případě stačí pod takovou střechou položit vzduchotěsnou tepelnou izolaci na strop nebo zesílit stávající vrstvu. Vyplatí se to, protože střechou může unikat velké množství tepla. Při zateplení by její hodnota U neměla překročit 0,15 W/(m2K).

Zateplení šikmé střechy na straně podkroví

Po dokončení podkroví je třeba nejprve demontovat opláštění podkroví a případně i opláštění svislých stěn. Je to proto, že se musíte dostat k izolačnímu materiálu. Nejvhodnějším materiálem pro izolaci podkroví jsou lehké, pružné rohože z minerální vlny. Jejich hustota zřídkakdy přesahuje 26 kg/m3. Prodávají se srolované v balících o šířce 20 až 125 cm. Jejich délka se pohybuje od 2 do 18 m. Po rozbalení a rozvinutí se musí několik minut roztahovat, aby dosáhly výrobcem předpokládané tloušťky. Ta se po roztažení pohybuje od 5 do 20 cm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti rohoží se pohybuje mezi 0,031 a 0,045 W/(m.K).

Jak položit izolaci:

Zdroj: Youtube

Mezi krokve

U nedostatečně izolovaných střech se izolační materiál pokládá pouze mezi krokve. To pak ale vyžaduje další vrstvu vlny pod krokvemi. Za tímto účelem se ke krokvím nejprve přišroubují ocelové profily a k nim se přišroubují nosné profily, rovněž z pozinkované oceli. Po vytvoření jakéhosi roštu se pod profily položí vlna, která zajistí, že desky nebo rohože vytvoří těsný obal bez mezer. Vatu není třeba upevňovat, bude pevně zaklíněna mezi profily a krokve. Zvýší izolaci šikminy a zároveň přispěje k eliminaci tepelných mostů, jako jsou neizolované krokve. Po takové tepelné izolaci by celková tloušťka izolace z vlny měla dosahovat alespoň 30-40 cm.

Instalace parozábrany

Po zateplení přichází na řadu parozábrana. Parotěsná fólie se připevní k ocelovým profilům pomocí oboustranné lepicí pásky. Pásy fólie se pokládají s přesahem cca 10 cm a spoje se dodatečně přelepí speciální páskou. Tou se také utěsní spáry mezi fólií a neizolovanými prvky na vnitřní straně - stěnami a podlahou. Nakonec se šikmé a svislé stěny znovu dokončí, například pomocí sádrokartonových desek. Nevýhodou popsané metody je, že zmenšuje objem půdního prostoru. Na stropy, šikmé stropy a vnější stěny se totiž musí přidat dalších 10-15 cm izolace, nepočítaje v to obkladové materiály.

Dlouhodobá investice a hodnota domu

Zateplením rozhodujete o tom, jakou hodnotu bude mít váš dům v budoucnu. Účinné zateplení minerální vlnou má kromě tepelné pohody vliv také na akustickou pohodu, požární bezpečnost, snižuje emise oxidu uhličitého a oxidu siřičitého do ovzduší o více než polovinu oproti nezatepleným domům a umožňuje snížit spotřebu paliva, což při přepočtu na uhlí může přinést úsporu 30 až 80 % potřeby této suroviny. Nezapomínejme, že volbou mezi materiály a řešeními, jejichž použití nám umožní splnit minimální požadavky z hlediska úspor energie a tepelné izolace, ušetříme spoustu peněz. Navíc výrobky a řešeními, díky nimž bude náš dům energeticky úsporný, rozhodujeme také o tom, jakou hodnotu bude mít stavba za několik či více let. Nové domy musí být energeticky úsporné, což znamená použití izolačních materiálů s vysokou tepelnou účinností. Moudrým výběrem můžeme hodně ušetřit, ale také se postarat o pohodlí, zdraví a životní prostředí.

Zdroj: mdpi.com, polreff.org