Zvuk v našem okolí se šíří vzduchem nebo stavebními konstrukcemi. Vzduchem se šíří například řeč, zpěv, televizní či rozhlasové vysílání, stavebními konstrukcemi mohou procházet i další zvuky, vznikající naší činností – často zmiňovaný kročejový hluk či nejrůznější údery, vrtání atd. Zvuk se totiž šíří nejen v přímém směru, ale i do stran, všechny stavební konstrukce včetně stoupaček pak plní úlohu rezonanční. Záleží tedy na technické skladbě stěn, stropů, podlah a příček, a jejich napojení na další části konstrukcí v domě. Pokud není toto zohledněno již při stavbě domu, mohou konstrukce naopak zvuky zesilovat.

Účinná izolace WOLF

Pokud jde o materiály, používané k izolaci zvuku, lze obecně říci, že když určitý materiál izoluje dobře tepelně, bude pravděpodobně i dobrým zvukovým izolantem. Při konstrukci vnější obálky domu se proto často využívá pouze tepelná izolace – např. minerální vlna, konopí, dřevité rouno a podobně, která plní obě úlohy. Novostavba proto bývá vůči venkovnímu prostředí dobře odizolována tepelně, a tím i zvukově. Zvukovou izolaci proto řešíme obvykle pouze u vnitřních příček či dveří, pokud je to nutné. Z uvedených druhů jsou zřejmě nejúčinnější skelná vlákna. Zvukové vlny, pronikající skrz vrstvu izolace, se od nich odrážejí a lámou se o ně, zvuková energie je tak měněna na mechanickou a tepelnou.

Novým materiálem v oblasti zvukových izolací jsou dvojvlnné nebo třívlnné překřížené zvukově-izolační desky WOLF Phonestar. Jsou vyrobeny z biologicky odbouratelných čistých materiálů, v kartonu konstruovaném na principu překližky je integrován pálený křemičitý písek. Aktivní zvukové vlny proto prochází až sedmi vrstvami kartonu a šesti vrstvami písku, díky čemuž mohou desky pojmout a eliminovat celé frekvenční spektrum zvuku. Běžně tak lze dosáhnout zlepšení kročejového útlumu až o 33 dB a útlumu zvuku až o 36 dB.

Systémy pro dodatečné izolace zvuku

Rušivé zvuky všeho druhu jsou častým problémem bydlení v panelových domech – železobetonové panely skladbou i zabudováním zvuk velmi dobře přenáší, dodatečné snahy o izolaci hluku od sousedů většinou bývají díky tomu již velmi málo účinné. Existují však již nové systémy. Pokud jde o speciální materiály pro dodatečnou zvukovou izolaci, je třeba rozlišovat, o jakou plochu se jedná. Velmi složitá je izolace podlahy. Účinným systémem, u něhož není nutné dělat novou podlahu, je weber.sys acoustic. Používá se pod všechny tvrdé nášlapné vrstvy a dokáže snížit průnik zvuku o 18 až 25 dB. K izolacím stěn slouží předsazené sádrokartonové stěny Rigips, které utlumí zvuk až o 12 dB. Tyto desky působí jako absorpční membrána, která přijme energii zvuku a rozbije ji mezi rezonující 12,5 mm silnou sádrokartonovou deskou a minerální izolací Isover Piano, kterou je dutina systému vyplněna. K izolaci stropu je možné použít speciální podhledové systémy firmy Rigips, založené na děrovaných sádrokartonových deskách.