Izolace (z lat. Insula – ostrov a franc. isolé - oddělený, osamělý) může mít více významů: izolační materiál (tepelná izolace, vodotěsná izolace , protikročejová izolace, akustická izolace, protiradonová izolace, chemická izolace, elektrická izolace) nebo samota (psychický, sociální nebo fyzický stav).