Osoby pobírající starobní důchod nebo příspěvek na bydlení mohou od 9. ledna žádat o paušální částku 12 000 Kč na výměnu okna, respektive až 150 000 Kč na výměnu všech oken v domácnosti. Právě špatně izolující okna ve starších domech představují zásadní problém způsobující únik drahocenného tepla.

Jak mít správné zasklení na domě Jak mít správné zasklení na domě Autor: Izos Tepelněizolační schopnost okna je totiž mimo jiné dána součinitelem prostupu tepla zasklením Ug, čím je jeho hodnota nižší, tím lépe zasklení izoluje. U starších oken se přitom běžně pohybuje vysoce nad hodnotami 2,0 W/m2K, což platí dokonce i pro okna stará patnáct či dvacet let. „I základní moderní dvojsklo dnes dosahuje hodnot kolem 1,0-1,1 W/m2K, tedy dvakrát lepších izolačních vlastností. V případě trojskel s vysokým důrazem na tepelněizolační schopnosti se pak dostáváme až na hodnoty pod 0,6 W/m2K. V praxi to představuje úspory na vytápění v řádu desítek procent v závislosti na orientaci objektu a ploše zasklení,“ vysvětluje Ing. Petr Stejskal, obchodní ředitel společnosti HELUZ IZOS, jednoho z největších dodavatelů okenního zasklení u nás.

Výměna oken tedy představuje velmi efektivní a poměrně jednoduché řešení v porovnání s instalací nákladných technologií, jako jsou tepelná čerpadla nebo fotovoltaické systémy, které jsou pro řadu domácností finančně nedosažitelné.

Pro zvýšení tepelněizolačních schopností okna přitom není nutné měnit kompletně celé okno, pokud je dosavadní rám funkční, je možné vyměnit pouze zasklení. Díky jeho širokému sortimentu se navíc zákazníci nemusí omezovat jen na jeden druh. „Například pro jižní, východní a případně západní strany domu je vhodné zasklení se zvýšeným solárním faktorem, které má vysokou propustnost tepelné energie ze slunečního záření. Zdarma tak získáme cenné teplo. Na severní straně domu, kam sluníčko nesvítí, se můžeme při výběru soustředit na maximální tepelněizolační parametry zasklení. A pokud se například jedna strana domu přimyká k rušné komunikaci, pomůže nám zasklení se zvýšenou akustickou izolací,“ vysvětluje možnosti sortimentu Ing. Petr Stejskal.