Na rožeň se většinou napichují větší kusy masa – znamená to, že drůbež, králík, ale i třeba sele nebo jehně se rožní vcelku. Takové porce jsou ale někdy hodně těžké, takže rožeň musí být úměrně silný. Správně rožnit je umění, ke kterému se buď časem můžeme prokousat sami vlastní praxí, nebo si dáme poradit od zkušenějších kamarádů, případně postup alespoň trochu okoukáme třeba v zahradní restauraci. Jako úplní začátečníci se ale jistě těžko pustíme rovnou do rožnění berana, ale spíše se zaškolíme na kuřatech. Konečný úspěch záleží na několika věcech – na již zmíněné předchozí praxi, pak na dobrém grilu se spolehlivým motorkem, kterým se rožeň otáčí, dále na umění udržovat po celou dobu rožnění správně silný oheň a konečně také na přípravě a úpravě masa před rožněním. Důležité je také maso na rožeň správně napíchnout, aby na všech stranách přečnívalo stejně - aby je na jedné straně neolizovaly plameny. Maso dobře na rožni vyvážíme a pevně připevníme – obojím zamezíme, aby se protáčelo nebo opékalo nestejnoměrně – na jedné straně málo, na druhé se připalovalo. Proto hlavně křídla u drůbeže a nohy u králíků sepneme a uvážeme tak, aby nepřečnívaly a nebyly vystaveny extrémnímu žáru. Využíváme různých kovových spínátek či háčků, u větších kusů i speciálních obručí. Ale stačí i obyčejný provázek, kterým maso pevně omotáme; protože je u něj nebezpečí přehoření, dobře jej utáhneme. Použít můžeme také drát, ten naopak příliš nepřitahujte, aby maso nerozřezával. K rožnícímu se masu se nikdy nesmí dostat přímý plamen. Teplo by mělo být stejnoměrné, oheň by neměl být po delší dobu příliš slabý, ani krátkodobě prudký. Nejlepších výsledků dosáhneme, když pod rožněm bude připravena náležitě silná vrstva horkého popela nebo žhnoucích uhlíků, které stejnoměrný žár udrží. To vše znamená, že o oheň se musíme začít starat už několik hodin předtím, než se maso ocitne na rožni. Během rožnění pak pro zmírnění žáru uhlíky rozhrabáváme do stran nebo kropíme vodou, pro zvýšení žáru přikládáme a oheň rozprostřeme po celé ploše ohniště. Na správně rožněném masu se utvoří kůrka, která zabrání šťávě unikat a odkapávat do ohně. Rožněné maso je proto velmi šťavnaté, nevysušené a plné chuti i vůně. Kůrka ovšem nikdy nesmí být černá, hořká, připálená… -ag-