Při rozhodování se nám většinou hlavou honí nejrůznější otázky a na ty, které se týkají zateplení domu, jsme se zeptali Milana Pokrivčáka, aplikačního a produktového specialisty společnosti Knauf Insulation.

Jaké jsou výhody zateplení domu?

Zateplený dům má několik výhod. Předně se sníží spotřeba energií na vytápění až o 80 % (v některých případech při kombinaci opatření), prodlouží se životnost stavby, dojde ke zlepšení vnitřního klimatu. Rovněž cena domu vzroste. Navíc lze pomocí izolačních materiálů chránit nosné konstrukce před povětrnostními podmínkami.

Jaké typy domů jsou pro zateplení ideálními kandidáty?

Všechny nezateplené, protože základem zateplení je vnitřní pohoda a peníze v kapse. Zateplením dojde ke snížení potřeby tepla na vytápění. Nicméně každá stavba je jiná, vyrobená z jiných materiálů, proto se musí posuzovat samostatně. Např. někomu stačí 10 cm izolantu, na jiný dům je lepší použít 15 cm izolantu - to platí pro střechy, fasády, podlahy i okna a dveře. Z hlediska nákladů je levnější, když je dům řadový - má jenom 2 fasády. Podsklepený dům s nevytápěným suterénem můžeme zateplit ze strany suterénu aplikováním izolace přímo na strop. Každopádně je vhodné zateplit konstrukce s nejvyššími tepelnými ztrátami.

Proč zateplovat?

Průměrná česká domácnost spotřebuje asi 60 % z celkového množství energie na vytápění. Tato energie postupně uniká do vnějšího prostředí jednotlivými stavebními konstrukcemi (obvodovými stěnami, stropními a střešními konstrukcemi, okny či dveřmi).

Přibližné úniky tepla konstrukcemi

* Střechou 10 %* Stěnami 32 %* Podlahou 7 %* Okny 16 %

Rozdělení tepelných ztrát

* Tepelné ztráty větráním 35 %* Tepelné ztráty vedením 65 %

Je potřeba říci, že zcela vyloučit tepelné ztráty je nemožné, ale dají se výrazně snížit. Dalším argumentem pro zateplování je ekonomická úspora. Díky zateplení ušetříte na vytápění 30 – 40 %, u novostaveb jsou výhodou menší investice do vytápěcího systému. Donedávna stavěné domy bez zateplení spotřebují 15 – 20 m3 plynu na 1 m2 celkové plochy obalového pláště za 1 rok. Domy zateplené podle nejnovějších platných evropských norem spotřebují 6 – 12 m3 plynu na 1 m2 celkové plochy obalového pláště za 1 rok.

Z technického hlediska dojde díky zateplení k odstranění kondenzace vodních par na vnitřním povrchu obvodové konstrukce (zamezení vzniku plísní), celkovému zlepšení tepelné pohody v interiéru, zlepšení akustických vlastností (zvukoizolační působení tepelných izolací).

Z ekologického hlediska se díky nižší spotřebě energie na vytápění sníží emise škodlivých látek do ovzduší. V červenci navíc společnost Knauf Insulation na trh uvedla novou generaci přírodní skelné minerální izolace, která ekologický aspekt ještě posílí. Tato izolace se vyrábí pomocí unikátní technologie ECOSE® Technology - při její výrobě se namísto ropného pojiva používá patentované přírodní pojivo z rychle se obnovujících organických látek bez obsahu formaldehydu.

Jaké výhody má a kde je vhodné použít izolaci z minerální vlny?

Minerální vlna je skelná i kamenná. Skelná je měkká a nedá se zatížit - tj. nemůžete po ní chodit, lze ji aplikovat mezi trámy, krokve apod. Kamennou je pak možné použít do plochých střech, na fasády, kde aplikujete omítku přímo na izolaci, nebo do plovoucích podlah, kde je na izolant položená další vrstva podlahy a zatížení provozu přenese izolace - kamenná. Kamenná izolace je lepší z hlediska požární odolnosti a akustiky. Skelná je lepší z hlediska montáže - instalace, ceny - je levnější, nákladů na dopravu i skladování - je komprimovaná.

Vrátí se náklady na zateplení domu?

Návratnost nákladů na zateplení se pohybuje v závislosti na rozsahu rekonstrukce mezi 8 – 15 lety, ale když se započte roční nárůst cen energie, tak i méně.

Je reálné získat na zateplení dotaci?

Ano, stačí najít správného člověka, který má daný program nastudovaný a ví, co vše je potřeba pro dotaci zabezpečit, tj. projektant, který musí vypočítat stávající stav potřeby tepla na vytápění, navrhnout nový tak, aby se splnily požadavky dotačního programu, a je to.

Jak zjistit, co přesně bude vhodné na domě zateplit - zda postačí jen některá část, nebo celá fasáda?

Největším problémem jsou úniky tepla přes fasádu u starších domů. Zdi, které byly postaveny dříve, nesplňují požadované tepelně-technické vlastnosti. Více než 30 procent tepelných ztrát uniká právě přes tyto obvodové zdi. Úniky tepelné energie je možné nechat si změřit pomocí termokamery, která zjistí kritická místa v konstrukcích.

Mám se do zateplení pustit svépomocí, nebo to přenechat firmě? Jak dlouho práce trvá a kolik stojí?

Na zateplení domu nebo jeho části je nejlepší období od jara do podzimu, ne v zimě. Určitě doporučuji dohodnout se s realizační firmou, která vám zateplení provede. Izolace fasády zabere cca dva až tři týdny, kompletní zateplení je možné provést do měsíce.

-td-Foto: Knauf Insulation