Říkáte, že by vás zajímalo podle jakých pravidel probíhá rozúčtování služeb spojených s bydlením? Podívejme se tedy na celý princip spojený s jejich platbou. Nejvíce peněz vydáme při platbě za teplo, vodného a stočného. Teplo se hradí podle zvláštního cenového předpisu, zde je povinen pronajímatel předložit, každému nájemníkovi, podrobné vyúčtování. U ústředního vytápění se náklady na ně rozúčtovávají jako základní a spotřební složka. Základní složka tvoří 30 - 50 % z celkových nákladů a stanovuje se podle podlahové plochy bytu. Spotřební složka se pak určuje podle skutečně odebraného tepla zjištěného prostřednictvím nainstalovaných měřidel. Pokud jimi není byt vybaven, rozúčtovává se spotřební složka též podle plochy bytu. U vodného a stočného se celkový objem spotřebované vody rozpočítává na jednotlivé domácnosti podle údajů na bytových vodoměrech. Nejsou-li v bytech vodoměry, vypočítávají se poplatky na osobu a rok podle takzvaných ročních směrných čísel, uvedených ve vyhlášce. Dále si povíme o službách, které náš rodinný rozpočet nezatěžují tolik jako platba za spotřebované teplo a vodu, ale přesto jsme povinni jako nájemníci je platit. Mezi takové služby patří například provoz výtahu, za jehož užívání jsou povinni platit nájemníci bydlící ve třetím a vyšším nadzemním podlaží nebo z nižších podlaží, patří-li k denním uživatelů. Úklid domu se platí podle počtu členů domácnosti. Cena za úklid není pevně stanovena vyhláškou, měla by však odpovídat v místě obvyklým cenám. Částka by neměla zahrnovat úklid prostranství před domem a odklízení sněhu. Náklady na ně by měl pronajímatel hradit ze své ho nebo vybraného nájemného. Osvětlení společných prostor se též platí podle počtu členů domácnosti. Účtované náklady na osvětlení mohou zahrnovat i drobné opravy elektroinstalace nebo výměnu žárovek. Náklady na přípravu teplé vody se dělí na základní a spotřební složku a stanovují se obdobně jako u tepla, ale v poměru 5 a 95 procent. Rozúčtování odvozu odpadu se opět provádí podle počtu členů domácnosti. Cena je dána obvykle vyhláškou obecního úřadu, závisí na velikosti kontejneru, na počtu lidí, kteří se o něj dělí, i frekvenci vyvážení. Službu spojenou s malováním chodeb společných prostor má povinnost hradit pronajímatel. Zatímco malování bytu, kdy se jedná o drobnou opravu, si hradí sám uživatel bytu. Při výměně sporáku, bojleru, kamen , pokud je toto vybavení součástí bytu podle nájemní smlouvy, musí po jeho odepsání pronajímatel zajistit adekvátní náhradu. Pokud si nájemník přeje dražší sporák, než mu pronajímatel může nabídnout, doplatí ho ze svého. V případě, že byt opouští, musí tam sporák nechat. Jinak se za pronájem sporáku platí měsíčně maximálně deset korun. Rovněž máme právo jako nájemník na výměnu kuchyňské linky, ale jen tehdy, když stará linka nesplňuje již svůj účel. Za její pronájem se měsíčně rovněž platí 10 korun. Mezi služby, které si musí hradit sám nájemník patří například nátěr oken, kdy pronajímatel hradí jen nátěr vnějších ploch. Též si musí nájemník hradit prasklé sklo. Na pronajímateli zůstává povinnost hradit opravu vchodových dveří ve společných prostorech, zároveň i u bytových dveří, pokud byly opotřebované běžným užíváním. Oprava zvonku, je-li porucha na elektrickém vedení v objektu, oprava tlačítek je hrazena z příspěvků, které platí nájemník v rámci nájemného, v případě že je drobná porucha v bytě nájemníka, hradí si opravu nájemník.