Než se rozhodnete pro adopci, pečlivě zvažte všechny své možnosti. Pořízení pejska je záležitost na několik let, a ne vždy je to procházka růžovou zahradou. Připravte se na nové zážitky, radosti i problémy. I svůj domov byste měli přizpůsobit novému členu rodiny.

Chcete si pořídit raději štěně, abyste si ho sami vychovali? Jenže každé štěně má dědičné předpoklady, určitou povahu a vlohy, které ještě nemusí být zřejmé. Dospělý pes má již formovanou osobnost a čitelnou povahu a útulek má povinnost vás o ní informovat.

Pokud si myslíte, že se v útulku nacházejí pouze voříšci, je to omyl. Do útulku se dostanou dokonce i psi málo obvyklých plemen. Příčinou mohou být nevhodné dárky, přecenění vlastních schopností, změny v rodinných poměrech. Za měsíc přichází do útulků 60-70 psů.

Odkud pejska adoptovat

Pejsek může být umístěn nejen v útulku či azylu, ale i v dočasné péči. Dočasnou péči obvykle poskytují lidé, kteří chtějí pomoci zvířatům v nouzi tím, že se o ně postarají do doby, než si je někdo adoptuje. Pejsek je v dočasné péči jako doma, většinou s ním pečovatel tráví hodně času, a tak vám může o chlupáči povědět ledacos.

Zdroj: Youtube

Jak si adoptovat pejska?

Většina útulků má poměrně přísná pravidla, za jakých podmínek vydává psy zájemcům o adopci. Je to dobře, protože zvířata, která si prožila své (často se jedná o týrané či vážně zanedbané jedince), si zaslouží dobré podmínky, lásku a péči. Pokud by se stalo, že adopce nevyjde a nový zájemce není schopen se o zvíře náležitě postarat, zvíře putuje zpět do útulku, což pro něj představuje další traumatickou zkušenost.

Základními předpoklady, které útulky vyžadují, je prokázání totožnosti, věk nad 18 let a vyplnění „Protokolu o předání“. Některé útulky vybírají od zájemců poplatek, který přibližně odpovídá nákladům na odčervení, očkování a pobyt zvířete v útulku. Mnoho útulků zahrnuje do smlouvy možnost kontroly u nových majitelů a také povinnost vrátit zvíře, pokud se najde v době ochranné lhůty 6 měsíců původní majitel.

Některé útulky mají i přísnější podmínky, například požadavky na předchozí zkušenost s příslušným plemenem, adekvátní bytové, finanční a rodinné podmínky.

U jednotlivých útulků se liší jejich postoj k umisťování zvířat u cizích státních příslušníků – některé to striktně odmítají, jiné tuto možnost adopce za určitých okolností připouštějí, všechny jsou ale velmi obezřetné.

Zvířata jsou zájemcům o adopci předávána odčervená, očkovaná, s absolvovanou veterinární prohlídkou, většinou po uplynutí karantény po přijetí do útulku.

Zdroj: hobbio.cz, dog-point.cz