Zajímavou možnost totiž nabízí takzvaný drátkobeton. Nejde o beton, který se lije na připravené armovací výztuže, ale uvnitř betonu jsou již malé drátky, které spojují materiál a dávají mu potřebnou pevnost. Ty se do betonu přimíchávají již na betonárně a spolu s ním se dopravují na stavbu autodomíchávačem.

Rozptýlená ocelová vlákna v betonu částečně nebo v některých případech úplně nahrazují klasické betonářské výztuže, jako jsou třeba ocelové tyče nebo kari sítě vkládané do betonu. Drátkobeton pod označením Steelcrete, což je ochranná známka Českomoravského betonu, je vhodný také při očekávaném zvýšeném namáhání betonu na otluk, tah a ohyb. Minimální vyráběná třída drátkobetonu dle ČSN EN 206-1 je C 20/25, maximální třída není stanovena. Volbou betonu s rozptýlenými ocelovými vlákny se snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuží při betonáži a vibraci betonu. Odpadá tak i nutnost kontroly klasické výztuže před betonáží. Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci se značně snižují náklady na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. *** Volbou betonu s rozptýlenou výztuží se výrazně zrychluje postup výstavby. Z následujícího postupu realizace základové desky o ploše 190 m² pomocí drátkobetonu je patrné, že její realizace od příjezdu mixu na stavbu, načerpání betonu na plochu budoucí základové desky až po zpracování do požadované roviny zabrala dvojici stavebníků přibližně 2 hodiny. Na tomto rodinném domě ve Velkých Popovicích drátkobeton plně nahradil klasickou ocelovou výztuž betonu.

drátkobeton


Postup výstavby má svá specifika. Ale v zásadě lze říci, že absencí armovacích konstrukcí je vše mnohem jednodušší a rychlejší. A čas jsou peníze.

V betonu obsažené drátky navíc zlepšují soudržnost betonu v detailech konstrukce, především na hranách a rozích, omezují nebo zmenšují trhliny a zabraňují opadávání betonu v okrajových částech. Díky zmenšení mikrotrhlin v betonu je redukován možný expanzní prostor uvnitř betonu, takže ocelová vlákna navíc zpomalují postup koroze vlivem karbonatace betonu. Drátkobeton je dodáván i jako lehce zpracovatelný beton nebo beton pro konstrukce odolávající průsakům vody, tzv. vodotěsné betonové konstrukce.