Tento článek bude zajímat především majitele starších objektů, kteří mají problém se zavlháním konstrukcí. Kdo již poznal tento problém tak ví, že samotné zavlhání se projeví na konstrukcích tvořením vlhkých map ohraničených vykrystalizovanou solí. Tento problém může mít mnoho různých příčin, které v konečném důsledku mohou od estetického charakteru přerůst až v charakter těžkého poškození statiky objektu. Nehledě na to, že pokud se objevuje toto poškození v interiéru, může způsobit i řadu zdravotních problémů především astmatikům. Z nejčastějších příčin zavlhání se projevuje poškození kanalizačních a okapových svodů, nefunkční op?lechování především v oblasti atik a komínů a stará nefunkční či zcela chybějící vodorovná izolace. Toto poškození v 90% případů a je považováno za nejhorší, vzhledem k tomu, že voda zde působí trvale bez možnosti vyschnutí. Díky těmto poškozením do konstrukce vzlíná voda, která s sebou nese rozpuštěné soli. V místech, kde se konstrukce stýká se vzduchem, dochází k odpařování vody a usazování krystalů solí, které tvoří na konstrukci mapy. Tomu může zabránit sanační omítka, ale jen v případě, že bude dodrženo několik zásad: vědět co je příčinou vlhnutí a příčinu odstranit, omítka by měla splňovat vlastnosti předepsané směrnicí WTA 2.2.91 (omítka má minimální nasákavost, vysokou schopnost umožnit odvádění vlhkostí e zdiva a umožňuje krystalům solí usazovat se uvnitř omítky), vlhkost obsažená ve zdivu by neměla překročit 10% hmotnosti. Dále je vhodné kombinovat sanační omítku s jinými metodami snižujícími obsah vody ve zdivu, např. vzduchové kanálky, provětrávané mezery apod., nebo s metodami vedoucími k nahrazení vodorovných izolací, např. injektáže či podřezání. Ale i v tomto případě je nutno vždy provést následně sanační omítku. Při provádění sanačních omítek je nutno vždy dodržet zásady stanovené výrobcem včetně technologických přestávek a zejména důkladné odstranění staré omítky včetně proškrábání spár do hloubky 1,5 – 2 cm. Firmy vyrábějící sanační malty mívají techniky, kteří tuto problematiku zají a měli by umět poradit, jakým způsobem sanaci konstrukce provést. Obrázky vpravo od textu znázorňují postup prací pro realizaci sanačního omítkového systému. první obrázek ukazuje zdivo připravené pro realizaci sanačního omítkového systému, původní omítky odstraněny, spáry proškrábány. Druhý pak ukazuje postřik povrchu nadzákladového zdiva jako podklad pro nanášení další omítkové vrstvy. Třetí nanášení vrstvy vyrovnávací malty. Čtvrtý znázorňuje stažení a srovnání povrchu vrstvy jádrové omítky. Pátý nanášení štuku a šestý konečné složení sanačního systému.