Svilušky jakožto jednoho z nejčastějších škůdců pokojových rostlin můžete mimo jiné najít na rajčatech, okurkách, jahodách, paprikách, ale i na oleandru. Velké škody můžou napáchat také v kukuřičném poli nebo na chmelnici. Věděli jste, že právě ve skleníku se mohou množit v průběhu celého roku? Může za to stálejší teplota.

Svilušky se schovávají na spodní straně listů, pokud je napadení rostliny rozsáhlé, budou se vyskytovat po celé rostlině. A jak je poznáte? Svilušky rostliny opřádají velmi jemnou pavučinou, i proto se jim anglicky říká „spider mites“. Dalším příznakem je žloutnutí listů, z nichž svilušky vysávají šťávu.

Svilušky jsou téměř neviditelné

Svilušky jsou velké asi půl milimetru – i proto jsou okem nezahlédnutelné. Mají čtyři páry nohou, pohybují se velmi pomalu, listy rostlin opřádají hustou a jemnou pavučinou. Ke zkoumání rostlin je třeba použít lupu, jinak svilušky neuvidíte. A víte, jak se svilušek zbavit?

Jak se zbavit svilušek?

S bojem proti sviluškám vám mohou pomoci nejrůznější přípravky – Omite, Talstar či Vertimec. Nevýhodou je však narůstající odolnost svilušek proti chemickým přípravkům. Na trhu můžete sehnat také bio přípravky, které fungují na bázi solí a olejů. Patří sem přípravky Neudosan, Spruzit, Bioan a Biool. Tyto přípravky navíc nejsou toxické – pro vás, ale ani vaše mazlíčky.

Osvědčeným způsobem, jak se zbavit svilušek, může být také aplikace dravého roztoče Phytoseiulus persimilis. Ten je schopný vysát denně až 5 dospělých svilušek nebo 20 larev a vajíček. Nevýhodou je citlivost tohoto roztoče na mikroklima.

Zdroj: pasti.cz, ireceptar.cz