Letošní ročník stavebního a technického veletrhu probíhající 6 - 8. září 2000 STAVOTECH PARDUBICE spojený se všeobecnou vodohospodářskou výstavou HYDROTECH byl důležitý nejen z obecného hlediska spokojenosti vystavovatelů a návštěvníků, ale byl také významný především v rámci „testu“ dvou výstavních novinek, se kterými výstavnická společnost Omnis Olomouc, a.s. do Pardubic přijela. Nejprve trochu čísel. Na obou výstavách se prezentovalo 87 vystavujících firem, z toho 68 na stavebním a technickém veletrhu STAVOTECH. Nárůst venkovní plochy byl takřka 2,5-násobný a výstavu navštívilo přibližně 4000 návštěvníků. První novinkou, která byla příjemná především pro vystavovatele, bylo zavedení programu pro podporu podnikání, programu prezentace vystavovatelů za výrazně nižší cenu, pod názvem PROGRAM 2+1. Vystavovatel mohl při splnění jedné ze dvou podmínek získat za každé 2m2 zaplacené kryté výstavní plochy Certifikát PROGRAMU 2+1 na 1m2 kryté volné plochy zdarma. Služeb tohoto programu využilo 26% vystavujících firem. Druhá novinka pod názvem STAVEBNÍ INZERTNÍ BURZA nakonec slavila také úspěch. Možnost nabídky, či poptávky inzerátů, z oblasti realit, stavebních materiálů, práce a služeb a volných pracovních míst v oboru využilo 125 zájemců. Doprovodný program byl ve znamení očekávaného zájmu o témata obnovitelných zdrojů energie v praxi. Největší návštěvnost byla však zaznamenána na přednášce s názvem Příprava nového zákona o vodách. Zájem byl takový, že takřka nedostačovala kapacita více než 50-ti míst v přednáškovém sále. Podobný úspěch zaznamenala i další vodohospodářská problematika prezentovaná v rámci doprovodného programu. Obě výstavy ( STAVOTECH PARDUBICE + HYDROTECH ) opět potvrdily oprávněnost svojí existence přičemž zastoupení téměř 1/3 vystavujících, domácích (pardubických) firem je více než dobré. Vystavovatelé byli s návštěvností spokojeni a obě prezentované novinky se ukázaly být životaschopné. Je tedy více než pravděpodobné, že se s nimi setkáme i na jiných výstavách, možná v ještě dokonalejší podobě.