Tradičním typem kanalizace je kanalizace gravitační. Jak název napovídá, splašky putují do obecních kanálů vlastní tíhou za pomoci gravitační síly, potřebují tedy jen určitý sklon potrubí. Ten může být docela malý (2% pro potrubí DN 150 a 1% pro potrubí DN 200), ale musí tam být. Pokud máte pozemek na nevhodném terénu a potrubí je třeba vést například do kopce, gravitační kanalizaci nebudete moci použít bez drahé velké čerpací stanice. Potom se vám jednoznačně vyplatí kanalizace tlaková.

Tlaková kanalizace využívá čerpadel rovnou a celý systém je jednodušší. Čerpadla dostanou odpadní vody ze sběrných jímek do sběrného potrubí, i když stojí v cestě mechanické překážky nebo výškové rozdíly. Potrubí nemusí být vedeno co nejpřímější cestou, jako v případě kanalizace gravitační, klidně se může klikatit. Tlaková kanalizace se kromě toho může uložit jen do zámrzné hloubky 0,8 až 1,2 metru, zatímco gravitační v této hloubce de facto teprve začíná a pokračuje níže.

Aby všechno nebylo tak růžové, tlaková kanalizace má i svoje nevýhody. Tou zásadní je fakt, že ke svému provozu potřebuje elektrickou energii a vyžaduje pravidelnou údržbu čerpacích jímek. Rotující součásti čerpadla jsou ustavičně ve styku se splaškovou vodou a jednou za čas budou potřebovat vyměnit. Jednoho dne dojde i na výměnu celého čerpadla.

Nedá se tedy jednoznačně říct, který typ kanalizace je výhodnější. Záleží na vašem podloží, lokalitě a individuálním projektu. Když to zjednodušíme, tlaková kanalizace se vyplatí všude tam, kde z nějakého důvodu nemůžete použít tu klasickou gravitační, nebo kde by instalace gravitační kanalizace byla náročná a celý projekt výrazně prodražila.