Stručný souhrn z článku:

  • Instalace snímače hladiny v septiku je efektivní způsob, jak zabránit jeho přeplnění a následnému vylití odpadu.
  • Při dosažení alarmové úrovně naplnění septiku se aktivuje LED dioda a zvukový signál, což umožňuje včasné zásahy.
  • Důležité je také správné dimenzování kapacity septiku, aby odpadní voda nezůstala v nádrži déle než 10-14 dní, čímž se předejde tvorbě metanu a možnému výbuchu.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Jak mohu kontrolovat hladinu v septiku? Nejjednodušším způsobem je instalace snímače hladiny v septiku. Snímač zabrání jejímu přeplnění a vylití odpadu na pozemek nebo výtryskem nejníže umístěným sanitárním zařízením. Jaké čidlo naplnění septiku zvolit a jak ho nainstalovat?

Soustava snímače hladiny v septiku

Čidlo hladiny septiku se skládá z plováku instalovaného uvnitř nádrže a ovládacího panelu se signalizačním panelem, který z něj přijímá signály. Panel je umístěn v budově, nejlépe v místnosti, kam někdo z domácnosti alespoň jednou denně vstoupí. Měl by být namontován na viditelném místě a připojen k elektrické síti 230 V prostřednictvím 12V zdroje.

Hlídač hladiny v jímce, septiku:

Zdroj: Youtube

Jak funguje snímač hladiny v septiku?

Dosažení alarmové úrovně naplnění septiku je signalizováno rozsvícením LED diody a zvukovým signálem (lze jej vypnout). Doba, která zbývá od tohoto okamžiku do okamžiku, kdy se odpadní voda může skutečně vylít z nádrže, se určí při instalaci sondy. Vypočítá se přibližně na základě průměrné denní spotřeby vody. To by mělo umožnit objednat septik, aniž by se člověk musel výrazně omezit v používání kanalizace.

Jak nainstalovat čidlo hladiny v septiku?

Snímač hladiny v septiku lze namontovat do všech typů nádrží, nových i použitých. Instalace čidla nevyžaduje vstup do nitra septiku. Dobrým řešením může být také bezdrátový snímač hladiny septiku. V závislosti na typu použitého poplašného zařízení může ústředna při přijetí signálu o přeplnění automaticky odesílat zprávy podle předem naprogramovaného schématu majiteli nebo správci nemovitosti.

Kapacita septiku

Komfort a náklady na výstavbu a provoz septiku jsou důležité, ale důležitější je přizpůsobit kapacitu septiku množství produkované odpadní vody a správné době zdržení odpadní vody v nádrži. Ta by neměla být delší než 10 až 14 dní, protože po této době začíná proces vyhnívání a z odpadní vody se uvolňuje metan. Ten může za nepříznivých okolností způsobit i otravu nebo výbuch septiku.

Výpočet objemu nádrže

Potřebný objem nádrže (V) se vypočítá vynásobením času (T), počtu členů domácnosti (n) a množství vyprodukované odpadní vody (q) podle vzorce: V = T x n x q [dm³]. Předpokládáme-li, že každý člen čtyřčlenné rodiny spotřebuje 100 litrů vody denně, znamená to, že vznikne přibližně 95 litrů (dm³) odpadních vod, které se budou likvidovat každých 10 dní (doporučuje se mít třídenní rezervu pro nepředvídané situace).

Zdroj: septicsitter.com, asce.org