Obydlí chrání člověka před chladem, horkem a vlhkem, má uspokojovat jeho potřebu klidu, odpočinku a relaxace. Lidé jsou čím dál choulostivější, nikdy v historii nestály nároky na teplo v rodinném domě na pomyslném žebříčku priorit tak vysoko, jako v současnosti. A nikdy ono vytoužené teplo nebylo tak drahé, jako nyní. Kdekdo je dnes tedy ochoten brát smrtelně vážně každý centimetr z mohutné celkové vrstvy izolace obvodových stěn svého domu, kdekdo dnes tedy stojí v úctě před oknem s výjimečně nízkou hodnotou tepelného prostupu a kdekdo si aktuálně pořizuje nový zdroj tepla jenom proto, že snad bude mít o drobné procento vyšší účinnost, než měl ten předcházející... A při tom všem obvykle zcela ignorujeme jednoduché a velmi účinné zásady, k nimž po tisíciletí docházely generace našich předků.

Teplotu bezprostředního okolí domu lze ovlivnit

Na stavební pozemek se hledí z mnoha úhlů. Bývá samozřejmě prvořadě posuzována jeho vybavenost inženýrskými sítěmi, takzvaná občanská vybavenost v nejbližším sousedství, dobré dopravní spojení, místní rekreační možnosti a ekologické kvality lokality, jakož i celá řada dalších, mnohdy také velmi specifických předností. To, jaké má zcela konkrétní pozemek a jeho okolí předpoklady ochraňovat budoucí dům před mnohdy až drtivými vlivy přírodních jevů, ve stadiu zrodu nového obydlí nikoho příliš nezajímá. Z hlediska stavebníka má obvykle všechno zachránit pořádná vrstva izolantu kolem celého vnějšího pláště budovy.

Ztráty tepla v jakémkoli objektu jsou v přímé závislosti na rozdílu mezi vnější a vnitřní teplotou. Přičemž zvýšení vnější teploty má pochopitelně za následek snížení spotřeby topné energie. Názor, že nelze znatelně ovlivnit teplotu bezprostředního okolí domu, je chybný. Praxe ukazuje, že jen respektováním místních přírodních daností a případným ovlivněním lokálních podmínek zase jen zcela přírodními prostředky můžeme dosáhnout průměrné zvýšení teploty v bezprostředním okolí rodinného domu až o tři stupně Celsia. To už znamená nezanedbatelnou úsporu topné energie. Zvlášť v dnešní době stojí za to, se o takovou úsporu zajímat.

Více se dozvíte ve speciálu časopisu Dům&Zahrada – Stavba domu krok za krokem. Ten je nyní na stáncích, nebo si jej můžete objednávat přímo v redakci pomocí SMS.

Jak na to?

Na telefonní číslo 902 11 zašlete SMS ve tvaru:

DAZ SPEC JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC

Obratem obdržíte zpoplatňující SMS v hodnotě 99 Kč - peníze budou odečteny z vaší SIM karty.

Speciál vám zašleme do dvou týdnů od obdržení vaší objednávky. Službu technicky zajišťuje ATS, infolinka 776 999 199, www.platmobilem.cz.