Krby, krbová kamna nebo dokonce kachlová kamna se stále častěji dostávají do našich chat a chalup. Vypadají dobře, vyhřejí i velké domy a mnohé z nich mají dobrou schopnost akumulace. Jenže mnohé lidi odradí vysoká cena, v případě stavby svépomocí pak velké stavební přípravy, ne úplně jednoduchá stavba a nakonec je stejně většinou potřeba pomoc nějakého dalšího odborníka.

Pokud váháte, jestli něco takového u vás na chalupě udělat, zkusili jsme se zeptat odborníka na kamna na několik těch nejzákladnějších otázek. Odpovědi nám poskytl zapálený kamnář Jan Temr, který i přes celkem nízký věk (38) může o sobě říct, že už je opravdovým odborníkem. Vždyť je i v radě cechu kamnářů. V roce 2009 firma Temr získala i titul Živnostník roku ve Středočeském kraji.

Mnoho lidí by chtělo doma či na chalupě krásná stará kamna. Váhají, zda si něco takového nechat postavit. Co by měli vzít v úvahu, pokud nad nimi rozmýšlí?

Otázek k řešení je v takovém případě mnoho a odpovědi na ně je nutné hledat až u stolu s konkrétním kamnářem, ale před samotnou schůzkou je vhodné si alespoň říci, jaký je budoucí skutečný účel kamen, předpokládaný rozpočet a samozřejmě i ujasnit preference v designu, barevnosti, případně materiálech.

Když tam klasická velká kamna nejdou postavit, ať už z jakéhokoli důvodu, co byste doporučil jako náhradu?

Kamna v jejich tradiční podobě jsou prostorově náročná, ale dnes lze již pracovat s modernějšími materiály i stavebními postupy, které umožňují vyhovět téměř každému přání i v tomto ohledu. Každopádně pokud skutečně není řešení, nabízí se použití sériově vyráběných krbových kamen, která proti svým kompromisům ve funkci, vzhledu a životnosti kladou argumenty nižší ceny, snazší instalace a právě menších prostorových nároků.

Jsou nějaké podmínky pro stavbu kamen či krbových kamen (nosnost podlah, hořlavost materiálů apod.)?

Podmínek je poměrně dost a je třeba je řešit ideálně už ve fázi projektu stavby (v případě novostavby) nebo rekonstrukce. Kromě nutného komína, nosnosti podlah či přívodu vzduchu pro spalování je třeba řešit i vnitřní dispozici vytápěných místností, odstupy hořlavých materiálů v interiéru, v případě rozvodů tepla i složení stropů a stěn atd. To vše jsou samozřejmě také otázky, které musí kamnář investorovi nutně klást.

Mnoho lidí je nespokojených s moderními krbovými kamny. Zklamala je možnost regulace, rychlé vychládání, neustále špinavá dvířka apod. Co by tedy měla splňovat správná kamna?

Především jde o zařízení, které nakládá s otevřeným ohněm v domě. Základní podmínkou pro stavbu zakázkových kamen i pro instalaci jednodušších kamen sériových je jejich robustní a bezpečná konstrukce. Kamna musí plnit uvažovaný účel, což je u pokojových typů samozřejmě vytápění (případně přitápění), u kuchyňských kamen (sporáků) tepelná úprava potravin. Pokud jsou kamna uvažována jako hlavní zdroj vytápění (nebo alespoň jako jeden ze zásadních), potom musí být jejich výkon vhodně dimenzovaný tak, aby nedocházelo k přetápění prostor, nebo naopak nedostatečnému vyhřívání, a akumulace zvolená tak, aby byl provoz dostatečně komfortní a nebylo např. potřeba přikládat i během noci.

Potřebují klasická kamna nějakou speciální údržbu?

Pokud pravidelné každoroční čištění po sezoně nenazveme speciální údržbou, potom nepotřebují. I v tom tkví jejich kouzlo a „konkurenční výhoda“, protože právě údržba vyžadovaná jinými obvyklými zdroji tepla bývá složitá a tím i nákladná.

Když někdo chce kamna, která dlouho udrží teplo, jaké má možnosti a co je podle vás nejlepší varianta?

Klasická stavěná kamna lze postavit zcela dle požadavků zákazníka, tedy i s požadovanou akumulací od cca 5-6 hodin po 15 i více. Akumulace lze dosáhnout kombinací vnitřního funkčního „jádra“ kamen (tj. kombinací těžkého topeniště a tahového systému) a sílou obvodového pláště. V praxi se používá nesčíslně variant a vzájemných kombinací, ze kterých nelze univerzálně určit tu nejvhodnější, aniž bychom se bavili o konkrétním domě a jeho konkrétních obyvatelích. Horské chalupě vyhovují více kamna kombinovaná, která mají akumulaci kratší, ale o to rychlejší a výkonnější jsou při roztápění, naopak trvale vytápěnému a tedy i obývanému domu budou svědčit kamna s maximální možnou akumulací s plynulejším náběhem na provozní teplotu. Mezi těmito extrémy existuje samozřejmě nekonečně mnoho možností, ze kterých kamnář při projektu vybírá.

Vyvložkovat k novým kamnům komín – ano, či ne?

O nutnosti vložkování rozhodne vždy odpovědná osoba, což je v tomto případě kominík, resp. kominík – revizní technik spalinových cest. Pokud se ale chystáme pořídit kamna na několik let, u stavěných kamen dokonce na mnoho desetiletí, potom je rozhodně vhodné vše řešit zavčas a komplexně, a tedy starý komín vyvložkovat. Dělat tuto práci dodatečně je vždy už jen a jen komplikace.