Přívalové deště a zahrada

Po delším období sucha většinou přijdou přívalové deště – o nich se většinou dozvíte maximálně pár dní předem, někdy ani to ne. Pravidelnou a vhodnou péčí o vaši zahradu však můžete minimalizovat, že se pro ni stane déšť učiněnou katastrofou.

Jak ochráníte rostliny před deštěm?

Všechny rostliny pravidelně zbavujte suchých částí, nadbytečných výhonků, suchých větví, ale i odumřelých částí. Tím jim odlehčíte od zbytečné zátěže. Některým rostlinám je vhodné nabídnout oporu – tou může být například upevnění ke kůlům či jiným tyčím – rostliny přivažte v několika místech u stonku. Díky tomu se rostliny nebudou ohýbat a lámat.

Potlučení úrody můžete zabránit tím, že nízko nad zem natáhnete ochrannou tkaninu – použít můžete i jemnou a hustou síť. Pokud máte na zahradě rostliny, které by nemusely prudký déšť a kroupy vydržet, je vhodné zakrýt je třeba kbelíkem, který obrátíte dnem vzhůru.

Zakrýt potřebuje také kompost – ten sice vláhu potřebuje, ale pokud by se promáčel příliš, došlo by k zastavení rozkladných procesů, nemluvě o riziku vzniku plísní.

U nepropustné půdy myslete na povrchovou drenáž – rýhy a kanálky, které budou odvádět vodu pryč. Díky tomu nedojde k dušení kořenů rostlin.

Když jsou deště pravidelné

V některých místech naší republiky jsou přívalové deště častým a poměrně pravidelným jevem. V takovém případě je vhodné celou zahradu tvořit tak, aby byla rizika spojená s přívalovými dešti co nejmenší.

Zdroj: zahrada.cz, ireceptar.cz